#72: Sørskogen

Moh.: 380 m

Oppslagstavle

Sommer på Sørskogen

Stengt i dag - se åpningstider lenger ned.

Ingen nye meldinger.

Oversiktskart

Beskrivelse

Gammel finneplass fra 1600-tallet, og senere husmannsplass under gården Skøien i Nittedal.

Som så mange markaplasser, tok også folket på Sørskogen i mot turfolket, både til helgeovernatting og forpleining i helgene. Gamle markatravere husker nok med glede Aslaug og Alf Sørskogen som holdt til her inne i en årrekke - Aslaug helt fram til sin død i 1977.

Sørskogen og området rundt ble forøvrig brukt av Milorg i krigsårene, og folket på Sørskogen levde farlig disse årene.

Atle, sønn av Aslaug og Alf, driver fortsatt servering på Sørskogen. Om sommeren er det åpent om søndagene, i vinterhalvåret både lørdag og søndag.Edit

Bilder

Åpningstider

Vår 2018

Gjelder fra 03.04.2018 til 31.12.2018, sist oppdatert 19.04.2018 14:38

Dag Tid
Søndag 1000 - 1700

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sørskogen