#89: Bjørnholt

Type: Markaplass
Område: Nordmarka syd
Moh.: 360 m
Steder i nærheten [ Bjørnsjøen ]

Oppslagstavle

Sommerfarger på Bjørnholt

Bjørnholt har åpent i dag mellom 1300 og 1800.

Vi tilbyr servering gjennom vinterhalvåret.

  • Bestyrere/hytteverter: Grete Klever
  • Adresse: Bjørnholt Turistservering Bjørnholt 0890 OSLO
  • E-post: grete.klever@bjornholt.no
  • Telefon: 469 57 357 - 900 10 914
  • Servering
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart

Beskrivelse

Bjørnholts historie kjenner vi med nøyaktighet bare tilbake til omlag år 1800, men det er vel mye som tyder på at også denne plassen har vært bebodd tidligere enn dette, og kanskje av folk av finneslekt.

Den siste av ordentlig nordmarksslekt som bodde her, var Birger Bjørnholt, med sin kone Gina fra Bonna. Birger var født i 1893, og var en av i alt 13 barn! Birgers far Gustav kom fra Vest-Hakkloa og moren Mari var fra Gjerdingen. Vi kan bare forestille oss hvordan det var å forsørge 13 barn på et sted som Bjørnholt på begynnelsen av forrige århundre.

Birger overtok plassen etter faren i 1921 og drev den helt fram til sin død i 1979. Mangen en nordmarksvandrer har nok kunnet nyte godt av Birgers lune gjestfrihet og hans fortellerglede og gode hukommelse. En del av disse historiene er festet på trykk i flere bøker om Marka.

I dag drives stedet av Grete Klever som er barnebarn til Birger. Mora til Grete var datter av Birger og Gina. Bjørnholt ble kjøpt ut fra Løvenskiold i 1988.

Bjørnholt tilbyr servering og ulike aktiviteter, samt at de legger til rette for ulike typer arrangementer. Man kan også leie kano her.Edit

Bilder

Åpningstider

Sommer 2018 uke 22-35

Gjelder fra 28.05.2018 til 02.09.2018, sist oppdatert 28.05.2018 14:30

Dag Tid
Fredag 1300 - 1800
Lørdag 1100 - 1800
Søndag 1100 - 1800

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bjørnholt