I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Vestmarka: Skogsbilvei/turvei
Nr Navn Bilder Distanse
Vestmarka
406 Asdøltjern - Haukelia 2.6 km
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) 4.0 km
409 Enger - Asdøltjern 4.3 km
238 Furuholmen - Grønland 4.9 km
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) 3.4 km
408 Kraft - Moldkastet 5.3 km
243 Semsvannet - Store Sandungen (Vestmarka) 5.7 km
235 Skoglund - Svartvann 4.0 km
246 Solli gård - Asdøltjern 3.6 km
245 Solli gård - Store Sandungen (Vestmarka) 6.6 km
879 Store Sandungen (Vestmarka) - Bergsåsen 3.3 km
241 Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann 3.2 km
410 Store Sandungen - Engersetra 2.8 km
237 Vestmarksetra - Furuholmen 1.1 km
236 Vestmarksetra - Grønland 4.9 km

15 ruter vist, total distanse 59.7 km.