I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Kjekstadmarka

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18 Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Kjekstadmarka: Blandet underlag
Nr Navn Type Bilder Distanse
Kjekstadmarka
340 Dikemark - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.7 km
436 Hallenskog - Bertelsmyråsen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
434 Heggedal - Dikemark Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
660 Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 11.0 km
442 Reistad - Heggsjø Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
252 Røyken - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.2 km
709 Røyken - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
445 Skapertjern - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
251 Spikkestad - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
443 Spikkestad - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8 km
630 Sundbykrysset - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km

11 ruter vist, total distanse 67.6 km.