I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Krokskogen - Hole: Offentlig vei
Nr Navn Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
385 Bjørum sag - Skoglund 2.9 km
1020 Botilrud - Helgelandsmoen 4.1 km
1019 Botilrud - Klekken 5.6 km
338 By i Lommedalen - Guriby 0.8 km
339 By i Lommedalen - Tobonn 1.3 km
607 Guriby - Burud 4.6 km
1021 Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet 6.4 km
1025 Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud 2.7 km
578 Jevnaker - Olum 7.5 km
577 Jevnaker - Åsbygda skole 4.7 km
1018 Kalkverket - Botilrud 3.8 km
574 Kalkverket - Åsa 3.5 km
576 Klekken - Jaklefoss 3.6 km
829 Klekken - Kalkverket 6.6 km
575 Klekken - Åsbygda skole 5.3 km
1022 Leinetajet - Hundstad - Svensrud 4.8 km
1031 Mo gård - Steinssletta 3.4 km
547 Sollihøgda - Homledal 4.1 km
1017 Steinssletta - Botilrud 3.5 km
1036 Steinssletta - Kalkverket 4.1 km
1032 Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud 3.9 km
486 Sundvollen - Elvikbråtan 5.3 km
830 Sundvollen - Garntangen - Vik 3.4 km
543 Sundvollen - Homledal 12.0 km
1023 Svensrud - Bønsnes - Leinetajet 5.4 km
1026 Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen 3.9 km
1024 Vik - Kjellerberget - Svensrud 4.1 km
1033 Vik - Rytteraker 3.7 km
1035 Vik - Steinssletta 2.6 km
488 Åsa - Damtjern 4.5 km
489 Åsa - Elvikbråtan 3.0 km

31 ruter vist, total distanse 135.1 km.