I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Damtjern og Ringkollen.

Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen.

Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård.

Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.

Les mer om Markadatabasen.

Nr Navn Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
385 Bjørum sag - Skoglund 2.9 km
338 By i Lommedalen - Guriby 0.8 km
339 By i Lommedalen - Tobonn 1.3 km
607 Guriby - Burud 4.6 km
578 Jevnaker - Olum 7.5 km
577 Jevnaker - Åsbygda skole 4.7 km
574 Kalkverket - Åsa 3.5 km
576 Klekken - Jaklefoss 3.6 km
829 Klekken - Kalkverket 6.6 km
575 Klekken - Åsbygda skole 5.3 km
547 Sollihøgda - Homledal 4.1 km
486 Sundvollen - Elvikbråtan 5.3 km
543 Sundvollen - Homledal 12.0 km
830 Sundvollen - Kalkverket (Steinsfjorden vest) 10.0 km
488 Åsa - Damtjern 4.5 km
489 Åsa - Elvikbråtan 3.0 km

16 ruter vist, total distanse 79.7 km.