Mo - Melbustad - Hilden

Rute nr: 1001
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 5.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i krysset ved Mo, der Kverndalslinna, Kjekstadvegen, Molinna og Falangvegen møtes. Vi følger Molinna østover, og kommer ganske snart forbi flere hus. Her har det vært butikker i tidligere tider. Vi er nå på sørsida av Sølvsberget, og det er skiltet veg til parkeringsplassen der det går merket fotrute til toppen. Man kan sykle opp dersom man er forsiktig. Fra toppen er det fantastisk utsikt til alle kanter. Det sies at Sølvsberget er en gammel vulkan.

Vi fortsetter østover et stykke, men tar så av fra hovedvegen ved garden Melbustad. Nå sykler vi nordover på Fortenvegen, rett øst for Søvsberget. Gjennom småkupert kulturlandskap kommer vi inn på Jorstadlinna ved Jorstad-gardene. Her tar vi til venstre.

Ruta ender ved Hilden, i krysset mellom Røysumlinna og Jorstadlinna. Fortsetter vi rett fram her, kan vi komme til Grinaker i rute 953. Opp til høgre går rute 998 til Alm og Jaren. Rute 1000 går ned Helmeidvegen og tilbake til det stedet der vi startet - nord for Sølvsberget, forbi garden Bregaten og Skirstadtjernet. Så velger du den ruta, får du en fin rundtur rundt Sølvsberget!Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km