Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet

Rute nr: 1021
Lengde: 6.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter på Helgelandsmoen, i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien. Du følger Gomnesveien mot sørvest, og etter at et lite boligområde er passert, kommer du ut i et åpent og frodig kulturlandskap, først med store bæråkre, senere åkre der det dyrkes korn.

Snart kan du se Hole kirke, som ligger høyt og fritt på en høyde oppe til venstre. Der passerer rute 1026, som går over til Røyse skole og Svensrud. Avkjøringen er i Kirkebakken.

Etter dette krysset, fortsetter vår rute gjennom en seig oppoverbakke som er ca. 1,5 kilometer lang. Den gir deg en god porsjon muskeltrening, samt strålende utsikt mot nord, dersom du snur deg tilbake. På toppen av bakken er det skiltet vei mot Frøyshov gravfelt.

Du fortsetter derimot forbi Onsaker og Gomnes, og har nå kurs rett sørover Røyselandet. Her sykler du gjennom åpent og flott åkerlandskap, med panoramautsikt i alle retninger. Nede til høyre har du Nordfjorden, som er den nordvestlige delen av Tyrifjorden.

Ved Leinetajet ender vår rute. Her deler veien seg, og du har valget mellom å sykle videre mot Svensrud gjennom Bønsnesveien (rute 1023 på høyre side) eller i Hundstadveien (rute 1022, som går rett fram).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
486 Rundtur på Røyselandet Helgelandsmoen Helgelandsmoen 14.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Helgelandsmoen