Sandungen gård - Kringla

Rute nr: 140
Område: Nordmarka nord
Lengde: 6.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra krysset vest for Sandungen gård går veien mot sør og vest. Etter et par hundre meter går det en vei ned til sundet mellom Store Sandungen og Vesle Sandungen. Vår rute følger nordsiden av Vesle Sandungen, og når du har passert Sandbekkvika, begynner en ganske lang og jevn motbakke, som etter hvert byr på flott utsikt ned mot vannet.

Du følger Langliveien til topps, og så bærer det i flotte unnabakker nedover til Langlia. Her går rute 322 til høyre mot Spålen, rute 152 til venstre mot Kikutstua, mens vår rute fortsetter til Kringla.

Vel framme ved Kringla kan du velge vei videre utover mot Sørkedalen skole (rute 96) eller til høyre i retning Krokskogen og Storflåtan gård (rute 129) eller Skottakrysset (rute 97).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
489 Fra Sykkelbussen til vann og by Ringkollen Huseby 58.2
302 Langs store vann i Nordmarka Sørkedalen skole Sørkedalen skole 38.1
51 Langs vannveier vest i Marka Tverrsjøstallen Sørkedalen skole 34.4
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0