Rustadsaga - Sleppa

Rute nr: 157
Område: Østmarka
Lengde: 3.2 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Rustadsaga, et kjent utfartssted i Østmarka. Her møtes også rute 451 fra Skullerudstua og rute 337 fra Haraløkka.

Sykkelruta går på skogsbilvei - først østover. Etter ca en kilometer gjennom småkupert terreng, får du den tidligere husmannsplassen Kattisa på venstre side. Den idylliske plassen ligger tett ved Nøklevann.

Etter en liten motbakke, er du framme i et kryss der veien rett fram kan føre deg til Gullsmeden og Nord-Elvåga (rute 215). Men vår rute går mot venstre, videre nordover langs vannet, forbi Bremsrud og fram til krysset ved Sleppa.

Fortsetter du rett fram her, kommer du over til Mariholtet (rute 450). Veien som går skarpt til venstre, fører bl.a. til Haugerud (rute 214), Oppsal (rute 472) og Østmarksetra (rute 156). Sarabråten ligger også langs denne veien.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
457 Fra flisby til badeby Lillestrøm Drøbak 59.8
161 Gjennom Østmarka fra Krokhol Krokhol Grønmo 36.0
229 Langtur fra Østensjøvannet Østensjøvannet Østensjøvannet 39.2
227 Nøklevann rundt Østmarksetra Østmarksetra 8.0
369 Rundt hele Østmarka Lillestrøm Lillestrøm 89.3
228 Rundt Nøklevann fra Ellingsrud Ellingsrud Ellingsrud 20.4
57 Sørover i Østmarka Ellingsrud Østmarkskapellet 16.3
58 Til Mariholtet - og hjem via Groruddalen Rustadsaga Rustadsaga 27.7