Movatn - Snippen

Rute nr: 177
Lengde: 1.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Movatn stasjon er utgangspunktet for denne sykkelruta. Etter få meter i nordøstlig retning, deler veien seg i to. Her tar du til høyre. Veien til venstre går mot Bjørnholt (rute 126) og Hakadal (rute 165).

Du krysser jernbanelinjen, og tar ganske umiddelbart til venstre - inn på en kort trillesti som fører deg over den lille bekken mellom Nordre og Søndre Movann. Straks er du på grusvei igjen, og tar til høyre. Sykler du mot venstre her, kan du komme til Sørlitangen (rute 198).

Nå er du på vei i sørlig retning. Skogsbilveien følger først Søndre Movann, og så går det nedover, ganske tett på jernbanelinja. Oppe til venstre har du Torkildstuhøgda. Snart kommer du til et veikryss, like ved Snippen stasjon. Her slutter ruta, men du kan fortsette til Sandermosen, enten ved å sykle sørover Skillingsdalen og videre øst for jernbanelinjen (rute 925), eller ved å ta til høyre og sykle traseen på vestsiden av skinnene.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
430 Fra Gaustad til Nittedal Gaustad Nittedal 21.2
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 55.8
261 Langs Lillomarkas yttergrense Langsetløkka Langsetløkka 35.2
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
61 Nord og øst i Marka Ringkollen Kjelsås 67.1
62 Rundtur fra Maridalen Hammeren Hammeren 55.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Movatn