By i Lommedalen - Myrseter

Rute nr: 201
Område: Krokskogen
Lengde: 9.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra ca 180 meter over havet ved By i Lommedalen, skal du opp i over 380 meters høyde ved rutas nordligste punkt. Du sykler langs Trehørningsvassdraget, som er en del av drikkevannsforsyningen i Bærum.

Sykkelruta starter i Bykrysset, ved parkeringsplassen der bussen snur. Du tar inn på Byveien, og etter 500 meter kommer du til et kryss. Her skal du fortsette rett fram. Veien til venstre går mot Tverrelva (rute 147).

Du passerer gården Jordbærhaugen, og like etter begynner stigningen. Du følger Vesleelva et stykke, og snart går det en vei til høyre, opp til Aurevann. Her fortsetter du rett fram. Den sterkeste stigningen strekker seg over ca 2 kilometer, og høydeforskjellen er ca 110 meter.

Du kommer opp på Aurevassflaka vest for Aurevann, og veien videre går i småkupert og lett terreng. Du passerer en avstikker ned mot vannet (men ikke helt ned, siden dette er drikkevann), og etter å ha passert østsiden av Småvassåsen, er du framme ved Småvanna på 312 meter over havet.

Herfra er det bare et kort lite stykke fram til Byvann (338 moh.). Byvann er det største vannet i vassdraget, og det nest øverste. Når du sykler langs østsiden av vannet, befinner du deg i Akershus, mens vestsiden ligger i Buskerud. Demningen er et av de største byggverkene i Marka.

I en motbakke like etter vannet deler veien seg. Veien rett fram går videre til Trehørningen. Her skal du holde til venstre, og etter å ha syklet i nordlig retning til nå, legges kursen vestover. Etter hvert blir veien mer og mer "gressbevokst", og etter 9,6 kilometer på skogsbilvei, er det slutt. Siste del av ruta går på trillesti ned til Myrseter.

Nå kommer du inn på rute 202, og kan følge skogsbilveien sørover mot Tverrelva - eller mot nord, i retning Monsebråtan og Fjellseterbommen, med forbindelse bl.a. til Løvlia og Damtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra By i Lommedalen