Tverrelva - Plassedammen - Fjellseterbommen

Lengde: 7.7 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra området ved Tverrelva har du to alternativer å velge mellom når du skal sykle nordover Krokskogen. Rute 202 går via Monsebråtan, mens vår rute går rett østenfor Fjellsetra.

Vi tar utgangspunkt i krysset ved brua der veien kommer inn fra By i Lommedalen, langs østsiden av Lomma (rute 147). Du krysser brua, og tar så til høyre i neste kryss. Holder du til venstre her, kommer du til Guriby (rute 267) eller Frøshaug (rute 200).

Skogsbilveien går nordover på vestsiden av Lille Lomma. Den stiger noe oppover mot Plassedammen (270 meter over havet). Her er det et par veldig fine badeplasser i sydenden av vannet! Du finner dem ved å ta kjerreveien østover fra skogsbilveien. Etter 100 meter er du der! Like etter vannet går en avstikker mot høyre - denne fører bort til Mattisplassen i nordøstenden av vannet. Knapt 1,5 kilometer senere kommer du til et kryss der veien til venstre går mot Kleivstua (rute 149).

Men vi holder til høyre, og nå er det mer stigning i vente forbi Fjellsetra. Du ser noen få bygninger fra veien, og flere kan du se om du tar en tur inn i skogen på venstre side av veien. På setervollene her finner du både gamle bygninger og nyere hytter. Like etter at du har passert de første husene, går en vei opp mot venstre - denne fører deg til øvre del av hytteområdet - og den fortsetter helt til Skardtjern (rute 324).

De neste 1,5 kilometerne stiger veien 90 høydemeter, og straks kommer du fram til Fjellseterbommen. Her deler veien seg. Fortsetter du rett fram, kommer du videre mot Damtjern (rute 271) eller Åsa (rute 542). Tar du skarpt til høyre, er du på vei tilbake mot Tverrelva og Lommedalen via Monsebråtan (rute 202). Men OBS: svinger du til venstre etter bare noen meter på denne veien, og krysser Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - har du framfor deg ca 1,5 kilometer på trillesti opp til Løvlia (rute 270).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7