Grua - Råsjøkrysset

Rute nr: 225
Område: Nordmarka nord
Lengde: 12.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Grua stasjon sykler du først vel 100 meter nordover - så tar du inn til høyre på Nysetervegen. Når den asfalterte veien dreier mot høyre, fortsetter du rett fram på grus. Ca. 700 meter fra start begynner stigningen.

Og det er de tre første kilometerne er de tøffeste på denne sykkelruta. Fra ca. 385 moh. ved stasjonen, skal du opp i nesten 570 meters høyde. På vei opp lia passerer du Nysetra. På venstre side av veien (ca. 2 kilometer fra start) er det satt opp informasjonstavle som forteller om driften i Nysetergruvene i perioden 1888 til 1927. Rett ved siden av veien, på høyre side, ser du en av gruveinngangene.

Etter å ha passert bommen, får du Nysetertjern på høyre side. Snart begynner det å gå nedover igjen, du holder til høyre i krysset som passeres på vei nedover, og snart er du framme ved Langvatnet. En kort avstikker fører deg gjennom skogen og helt ned til vannet. Her er det fint å raste.

Veien går videre langs Korsvatnet før du så skal ytterligere nedover - nærmere bestemt til ca. 450 meters høyde. Nå befinner du deg i et veidele - vel 8 kilometer fra start - der det går vei til venstre mot Brovoll utfartsparkering (rute 321). Du kommer også til Snellingen i denne retningen.

Du svinger til høyre i dette krysset, og veien dreier nå mer mot sør. Og det blir litt stigning igjen. I neste kryss holder du også til høyre – avstikkeren til venstre går opp til Store Snellingen. Sølvtjernet blinker på høyre side av veien, og når Sølvtjernshøgda er passert, venter behagelige nedoverbakker helt til ”mål”.

Etter å ha latt et par avstikkere til passere, er du framme i Råsjøkrysset. Svinger du til høyre her, kommer du ned til den nå nedlagte Bjørgeseter stasjon (rute 715). Tar du opp bakken til venstre, er du på vei mot Råsjøen og Råsjøstua (rute 226). Fortsetter du tilnærmet rett fram, og deretter holder til høyre, kommer du ned til Harestua (rute 253).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
101 Mot vest og nord i Romeriksåsene Holtersaga Grua 41.6
125 Romeriksåsene på langs Skedsmokorset Grua 54.5
118 Rundtur fra Grua Grua Grua 93.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grua