Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka)

Område: Vestmarka
Lengde: 4.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter i nordenden av Asdøltjern. Hit kommer du bl.a. ved å velge rute 246 fra Solli gård. Du skal først nordover, og så mot øst. De første 1,5 kilometerne stiger veien nærmere 70 høydemeter. Deretter er det nedoverbakke og småkupert terreng.

Ca 700 meter fra start kommer du til et kryss der veien rett fram går nordover på vestsiden av Vestergyllen. Her tar du opp bakken til høyre. Mindre enn en kilometer senere er du i nok et veidele – der du også skal ta til høyre. Du er nå på Engermidtskogen. Veien til venstre går nordover mellom Vestergyllen og Engerbrenna, til Engersetra.

Du skal derimot videre mot sør og øst. Etter ca 750 meter i behagelig nedoverbakke svinger skogsbilveien opp mot venstre. Her holder du til høyre, og kommer inn på trillesti. Denne deler seg straks i to, og her tar du til venstre. Trillestien er ca 450 meter lang. Du kommer så inn på bedre vei igjen, og tar til høyre.

Om ikke lenge er du ute i "åpent lende" ved Store Sandungen. Her går rute 245 til høyre - sørover langs vannet - i retning Solli. Du tar til venstre, og kommer til nordenden av vannet, der det går vei til venstre mot Damvann (rute 241). Men du skal videre langs vannet, fram til krysset i den nordøstre enden, ved toppen av Lushattdalen. Her går det veier videre mot Furuholmen (rute 239), Semsvannet (rute 243) og Bergsåsen (rute 879).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
107 Nordover fra Liertoppen Gjellebekk Skoglund 30.6
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia 30.9