Fjellseterbommen - Løvlia

Oversiktskart

Beskrivelse

Til Fjellseterbommen kommer du fra Kleivstua (rute 149), Tverrelva (rute 202/rute 224) eller Damtjern (rute 271).

Du krysser først Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - og tar fatt på lia opp til Løvlia (563 meter over havet). Mesteparten av dette er trillesti. Stien er en god del utbedret de siste årene. Stigningen er ca 80 høydemeter.

På Løvlia er det mat og drikke å få kjøpt - og det er muligheter for overnatting. Herfra kan du fortsette i rute 146 til Damtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3