Einavoll - Åstjern

Rute nr: 291
Lengde: 8.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved Einavoll som er vegkrysset i sørenden av Einafjorden. Ruta går nordover på offentlig veg til Dyrud. Her tar skogsbilvegen av til Åstjern (skiltet mot venstre). Rute 499 fortsetter rett fram, mot Eina.

Det er jevn stigning oppover forbi et par småbruk, gjennom kulturskog i Eina allmenning. Terrenget åpner seg og vi har Rossumsætermyrene på venstre side. Vi krysser høgspentlinje og vegkryss for skogsveg til Lysingen, og får Rossumsætra på høgre side. Store deler av Rossumsætermyrene er kultivert til beite for Fellessætra, som er i drift om sommeren.

Ruta går videre i kupert terreng gjennom Brandbu allmenning fram til vegkrysset ved Åstjernet. Tar vi til høgre her, kan vi bl.a. komme ned til Hennung og Bleiken (rute 300) - eller helt til Sønstebygrenda (rute 288). Men for å nå Åstjern må vi ta til venstre, og krysse Eggeelva (bekken ut fra Åstjernet). Da er vi straks framme.

Fra krysset ved Åstjern går Åstjernvegen videre til Jølsen (rute 296). Traktorvegen fra samme kryss går opp til Vatningsbakken, og dermed er vi oppe i Kjølvegen. Her kan vi ta vegen mot venstre, i rute 302 til Lygna, eller sykle i motsatt retning - mot Brandbu (rute 293).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
147 Gjennom Helgedalen fra Lygna Lygna Lygna 28.5
445 På Kjølvegen til Toten Brandbu Brandbu 34.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Einavoll