Jaren - Svera

Rute nr: 306
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 8.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved Jaren stasjon og vi sykler Jarenvegen mot "Hadeland Kornsilo" over jernbanebrua. Vi fortsetter rett fram, forbi bakeriet, opp bakken, gjennom kulverten under riksveg 4, og tar til høgre på gang- og sykkelveg.

Snart får vi ei rundkjøring på høgre siden, og etter å ha passert den, tar vi til venstre opp Haugsbakkvegen. Vi sykler oppover og får "AnnaLy" på venstre side - følger Haugsbakkvegen rett fram, oppover, gjennom villabebyggelse. Så passerer vi vegen til Jaren skole og fortsetter Haugsbakkvegen opp til Risbakkvegen som vi følger videre.

Vi kommer til et to etasjes hus tett inntil vegen (venstre side). Her var det butikk for noen år sida. Nytt vegkryss, rett fram, skiltet Lia, vi følger Risbakkvegen videre forbi krysset Nysætervegen og passerer ei ferist. Vegen svinger seg videre oppover i Hadelandsåsene. Fin utsikt. Vi kommer opp til Lia med noen hus og gårder. Her er det bom og grusvegen overtar. Vi er nå i Gran Allmenning.

Vegen fortsetter oppover til Høgda, en liten parkeringsplass. Her går det blåmerket sti sørover, opp til Rånåsen (Hvalebykampen) 771 m.o.h. og nordøstover til Sverasæter, Lushaughytta og Lygna. Skiløypa fra Sverahytta til Jaren Skole passerer også her.

Vi sykler videre langs Hemesæterhaugen til Sverahytta. Her går det veg sørover til Ullvildsdalen (rute 308). Vi fortsetter rett fram til vegkrysset øst for Svera. Nå kan vi velge veg østover til Malsjøen og Risbakken (rute 307) eller ta rute 304Badstuvegen, ned til krysset ved elva Skjerva.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Jaren