Gran - Ullvildsdalen

Rute nr: 309
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 7.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter fra Gran stasjon. Vi sykler først rett opp Jernbanegata og krysser Rv4 ved Granvang, skiltet Ålsbygda. Vi sykler Hovsvegen oppover på gang- og sykkelveg til Trimton Skole med Ål kapell bortenfor. Videre i Nordre Ålsvegen til Lynnebakkvegen, skiltet Lynnebakka. Her er det jevn stigning opp åsen på fast dekke. Vi sykler forbi store gårder og jorder. Fin utsikt. På toppen, Lynnebakken, er det parkeringsplass og informasjonstavle for Gran Allmenning.

Turen går videre på skogsbilvegen, Sagvollvegen, forbi Randsjøen til Ullvildsdalen. Like før parkeringsplassen - før elva - går en veg til høgre. På den kan vi komme til Skjerva (rute 310). Fra P-plassen går rute 308 nordover til Svera. Rute 311 går rett øst - til Sagvollen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
350 Det beste fra Hadeland Grua Grua 68.5
446 Opp på Øståsen Gran Gran 33.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Gran