Skjerva - Høvra

Rute nr: 316
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 8.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter ved Skjervetråkket nord på Skjerva og følger bilvegen, fast dekke, østover på bru over elva mellom Skjelbreia og Skjerva.

Vi passerer Grøa, som er drikkevannskilde - og derfor er det ingen bademuligheter her. Ruta går videre i åpen furuskog forbi Kampenhytta, en fin rød tømmerhytte som ligger oppi hellinga.

Vi sykler vider østover, krysser høgspentlinja og kommer til skogsbilveg som tar av nordover i Grautbrudalen. Vi tar denne grusvegen oppover, og etter fem hundre meter kommer vi til en skogsbilveg som tar av til høgre.

Om vi er interessert i en tur til Svartåsen kan vi ta denne vegen to kilometer innover, her er det skiltet til Svartåsen.

Ruta fortsetter på skogsbilvegen fra Grautbrudalen nordover til vegkrysset ved Høvra. Herfra går rute 318 til høgre mot Øyangen. Rute 841 går i motsatt retning, mot Sagvollen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skjerva