Røykenvik - Grinaker

Rute nr: 333
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 8.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter ved båthavna i Røykenvik. Vi sykler på gang- og sykkelveg, og Vikavegen, sørover til Røken bru. Rute 301 fortsetter langs elva Vigga mot Brandbu, men vi krysser elva, og er straks framme i et kryss der vegen rett fram går til Granavollen på Den Bergenske Hovedveg (rute 332). Men vår rute går på første veg til høgre, vestover Fjordsvegen (grusveg).

Vi kommer snart forbi badeplassen Ulsnestangen - en perle om sommeren. Her ved munningen av Vigga er det et yrende fugleliv, med svaner og ender som hekker.

Flott tur videre langs Randsfjorden til Aschimlinna, og vi tar denne til venstre oppover (asfalt). Her er store og velstelte gårder. God utsikt. Ved Bilden går Julibakka over til Røykenvik. Oppe i denne vegen - ca. 300 meter, skiltet "Steinringen" - finner vi en 2000 år gammel steinsetting.

Vi fortsetter på Aschimlinna opp til Grinaker, og kommer til Fv 240. Videre her fra Grinakertoppen kan vi ta til høgre, og følge rute 953 til Hilden - eller vi kan sykle til Grymyr (rute 960/rute 959). Rute 999 går til Skirstadtjernet og Mo. Mot venstre går rute 958 ned til Brandbu.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu 29.4