Brandbu - Gran

Rute nr: 335
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 8.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter på Brandbu Torg og tar Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga. Vi fortsetter Storlinna, krysser elva Skjerva, og får gamle Brandbu Meieri på høgre side. I den gamle meieribygningen er det nå Landbruk- og Verktøybutikk og MB-senteret bensin og varme. Vi tar rett fram i første kryss og sykler over "Bortaforsletta".

Like etter vegkrysset opp til Dvergsten gård, skiltet "Museum", ligger den gamle Molstadkvern Mølle ved elva Vigga. Dette er en av de få bevarte bygdemøller i Norge. Virksomheten ved denne mølla kan føres tilbake i skriftlige kilder til 1434.

Vi holder oss til Storlinna, og kommer snart til "Bygger'n" Tingelstad og Brandbu Allmenning. På høgre side ligger det gamle Andfossen Sag og Høvleri.

Her ved Brandbu Auto sykler vi inn på gang- og sykkelveg og tar til høgre over Prestkvern bru. Dette var brua på den gamle riksvegen. Vi fortsetter gjennom undergang under Rv34 og videre rett over kryssende veg, og følger sykkelvegen langs Jarenvegen til neste kryss ved Fagertun Sykehjem.

Vegen til venstre går til Jaren stasjon (rute 956), men vi skal til høgre langs Jarenstranda. Dette er den gamle riksvegen, som nå er en mye brukt sykkelveg med mange idyller langs Jarenvatnet. Søndre delen av vatnet er naturreservat. Mange svaner hekker her.

Nytt vegkryss - her går vegen, Ringdalslinna, opp til Granavollen (rute 334). Vi skal rett fram, sykler over jernbanebrua, tar til høgre og følger jernbanen 200 meter til Gran stasjon. Her går det to sykkelruter østover og opp mot Øståsen - rute 309 til Ullvildsdalen og rute 314 til Nordre Oppdalen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu 29.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Brandbu