Skoglund- Lindeberget

Rute nr: 400
Område: Vestmarka
Lengde: 3.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en rute som går på både offentlig vei, skogsbilvei og sti. Den bringer deg inn i Vestmarka fra nordøst.

Fra parkeringsplassen på Skoglund i Skoglundveien sykler du oppover (nordover) på gang-/sykkelvei langs E16 til du kommer til bussholdeplassen der skogsbilveien til Bråtan tar inn til venstre. Du krysser da hovedveien og sykler så dit. Det går jevnt oppover, og vel fremme følger du så blåmerket sti sydover inn til Lindeberget. Stien er god, og mange vil kunne sykle mesteparten av strekningen.

Vel fremme ved Lindeberget har vi krysset kommunegrensen mellom Bærum og Lier, og det er på tide å vurdere hvor du vil videre. Det er mange muligheter. Her er noen:

Vestover på rute 396 ned til Vannverksbommen ved RV285.

Tilbake til Skoglund på rute 412 ved å sykle/trille om Burås.

Sydøstover på rute 398 til Mikkelsbonn.

Sydover til Store Sandungen (rute 410) via Engersetra.

Til Svartvannrute 411 med mange muligheter derfra.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
200 På sti og vei nord i Vestmarka Skoglund Skoglund 7.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skoglund