Kraft - Asdøltjern

Rute nr: 405
Område: Vestmarka
Lengde: 7.4 km
07.08.2019 06:45: Denne ruta er lagt ned. Beskrivelsen er tilgjengelig fortsatt.

Oversiktskart

Beskrivelse

Variert og relativt krevende trasé som går på både skogsbilvei, kjerrevei og sti. Hele ruten går i Lier kommune. De første 1,5 km er ruten felles med rute 408 til Moldkastet

Fra Kraft starter ruten nordøstover på god vei, og det går nedover (70 høydemeter) den første kilometeren. Så kommer et flatt parti før vår rute følger trillestien østover et par hundre meter ned til kjerreveien ved Gulliksrud.

Nå settes kursen nordover på denne kjerreveien. Den er gressbevokst og går parallelt med Rotuelva. Det er jevn stigning, og noen steder bør nok sykkelen trilles forbi naturlige hindre. Det er noen år siden veien er blitt vedlikeholdt, og noen steder er deler av den vasket vekk.

Etter 2,5 km på denne veien (noen få hundre meter øst for Moldkastet) venter trilling på blåmerket sti. Rutens høyeste punkt (drøyt 400 moh.) passeres før det bærer nedover forbi Klunken og videre 600 meter østover. Skogsmaskiner har kjørt i store deler av denne blåmerkede traseen, og hvis det er vått, kan det være temmelig gjørmete her.

Deretter tar ruten av fra blåstien og følger kjerreveien nedover og nordover mot Asdøla ved den øverste delen av Asdøljuvet. Derfra er det lett sykling på skogsbilveien som leder østover mot rutens endestasjon, Asdøltjern.

Fra Asdøltjern er det flere muligheter videre. En mulighet er å fortsette til Store Sandungenrute 247. Rute 246 kan også være et alternativ. Den leder frem til Solli gård. Ved å sykle nordover kan man komme til Sylling (Enger) på rute 409. Endelig kan en prøve seg vestover mot Haukelia (rute 406), men da er det mer naturlig å sette kursen dit før en har syklet den siste biten østover til Asdøltjern.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kraft