Store Sandungen - Lindeberget

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter ved nordsiden av Store Sandungen. Herfra sykler du vestover langs vannet. Du kommer snart til veikrysset der ruta over Haveråsen (rute 241) går nordover, men du holder til venstre her. Ta istedenfor til høyre ved neste veidele nordvest for vannet, men pass på å sykle rett frem en drøy kilomtere senere, der rute 247 tar av til venstre mot Asdøltjern.

Nå kommer en grei strekning nordover, og den går frem til Engersetra. Men nå venter en trille-etappe på 1,5 km. Den første delen av denne er kjerrevei, mens den siste delen er sti. Men så er du fremme ved skogsbilveien vest for Damvann, og på den sykler du nordover. Toverudsetra passeres, og i neste veidele tar du til høyre. Hvis du hadde kjørt til venstre her, hadde du havnet nede ved Vannverksbommen.

Etter en snau kilometer tar veien til Lindeberget av til venstre. Det er ganske lettsyklet frem til den siste bakken opp til Lindeberget, men den er til gjengjeld så bratt at de fleste nok vil trille sykkelen her.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
199 Vestmarksrunde fra Sylling Enger Enger 34.1