Gjellebekk - Reistad

Rute nr: 435
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 5.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute med nesten bare utforkjøringer. Så godt som hele strekningen går på asfaltert gang- og sykkelvei nedover Lierbakkene (Rv282).

Du starter nordøst for Liertoppen kjøpesenter ved Gjellebekk, dvs. ved den enden som vender mot Asker. Herfra går ruten langs riksveien frem til Damtjern. Her er det fine bademuligheter på varme sommerdager. Deretter er det en eneste lang utforkjøring frem til rundkjøringen ved Reistad.

Herfra kan du fortsette turen i flere retninger. Ved å sykle inn fra avfallsorteringen (skiltet til Gullaugkleiva) kommer du inn på den gamle jernbanelinjen og videre sydøstover til Spikkestad (rute 443). Hvis du velger en vestlig retning, ender du opp i Lierbyen (rute 446). Et siste alternativ er å ta deg oppover bakkene østover til Stuvstjern og Heggsjø (rute 442).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
285 Helt vest i Marka Spikkestad Spikkestad 49.5
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Gjellebekk