Øverland - Bærums Verk

Rute nr: 483
Område: Bærumsmarka
Lengde: 4.1 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en fin sykkelrute over Steinshøgda i den forstand at du ikke trenger å sykle sammen med bilene på hovedveien Gamle Ringeriksvei. Mesteparten av ruten går i traseen til den historisk interessante Ankerveien. Det går først opp fra Øverland, deretter utfor ned til Bærums Verk.

Fra Øverland, som ligger drøyt 100 moh., Starter du oppover på gang- og sykkelveien på venstre side av hovedveien. På veien opp til Stein gård passerer du rehabiliteringssenteret Godthaab og Steinsskogen gravlund ved foten av Gardlaushøgda. Etter hvert kan du nyte utsikten mot Dælivann og kulturlandskapet i dette landskapsvernområdet. Det er lov å ta en pust i bakken her!

Når du kommer til parkeringsplassen ved Stein gård, forlater du asfalten og tråkker videre på skogsbilvei forbi Steinstjern (som er gjemt av trærne på høyre side) og frem til Kolsås skisenter. Ruten fortsetter på grusveien, men nå går det nedover! Du sykler under hovedveien og kommer snart inn på Guldbrandslia hvor du har skolen på høyre hånd. Du skimter også litt av Helsetjordet bak den.

Nå ser du også bussholdeplassen ved Bærums Verk, som er rutens endepunkt. Herfra kan du velge mellom å fortsette nordover Lommedalen til Guriby (rute 484) eller sykle sørover mot Vøyenenga (rute 481). Du kan også sykle til Skuirute 828.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
393 Fra vest til Oslo vest Spikkestad Huseby 53.6
471 Gjennom Sørkedalen og Lommedalen Årnes Årnes 47.5
271 Langs elver og gamle veifar Sandvika Sandvika 22.4
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Øverland