Åsa - Elvikbråtan

Rute nr: 489
Lengde: 3.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruten går sydover på Åsaveien fra Åsa. Fra Åsa-krysset sykler du på østsiden av Steinsfjorden, som kan sees fra flere steder langs ruten. Den første kilometeren er flat, mens det går svakt oppover resten av veien. Det er ingen gang- eller sykkelvei du kan bruke, så vær oppmerksom på at du deler veien med biler, selv om den er lite trafikkert.

Seks hundre meter før Elvikbråtan sykler du forbi en parkeringsplass (ved feristen). Herfra går det en blåmerket sti opp mot Mørkganga, men den er forbeholdt de gående. Fra Elvikbråtan kan du velge mellom rute 487 opp til Skardtjern eller å fortsette på Åsaveien mot Sundvollen (rute 487).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 30.0
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Åsa