Ytre Enebakk - Ski

Rute nr: 526
Område: Østmarka
Lengde: 16.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Tangen bru ved Ytre Enebakk, der fylkesvei 120 og 155 møtes. Første del av ruta går på Oslovegen gjennom sentrum, langs Vågvann og fram til rundkjøringen vel 3 kilometer fra start. Her går Oslovegen til høyre, mens du holder til venstre, på Skivegen.

Like før dette krysset passerer du avkjøringen til Durud (rute 286) på høyre side og til Badeplass Våg på venstre. Nå er det slutt på gang- og sykkelvei, men heretter er det også betydelig mindre trafikk på veien. Du følger denne hovedveien helt til du er framme.

Mens du sykler videre gjennom kulturlandskapet, kan du se tilbake mot Vågvann og bebyggelsen i Ytre Enebakk. Så kommer du over til Langen, dvs. til sundet mellom Vågvann og Langen. Fra brua kan du se et stykke nordover dette - som navnet tilsier - lange vannet, det lengste i Sørmarka.

Nå blir det litt motbakke, og du sykler gjennom et område med skog. Du kommer så ned til Gjetsjøvannet, og her er det skiltet avkjøring på høyre side til Gjersengen. Dette er en fin badeplass med et stort friområde, som ligger ved Langen. Litt senere tar det av vei på høyre side til Sørmarkskapellet og Slora. Det er et par kilometer bort dit.

Jørgenrud er neste - her møtes Kollerøysvegen (som Skivegen har skiftet navn til) og Siggerudvegen. Og du har 7 kilometer igjen å sykle. Du følger Siggerudvegen mot venstre, og nå går det oppover i ca. en kilometer. Vel oppe, kan du nyte bakkene ned til kulturlandskapet ved Nærevann. Ved gården Stokstad går Stunnervegen til høyre. Rute 473 kan her følges til Skeidarkollen og Siggerud.

Men vår rute går videre vestover på hovedveien. Nærevann er vernet som naturreservat for å ta vare på det næringsrike vannet med planter, fugl og annet dyreliv som er knyttet til dette området. Etter at Nærevann er passert, kan du snart se Midtsjøvann på høyre side. Også dette vannet er vernet. Her er det en fin badeplass.

Litt senere går rute 474 til venstre i retning Bjerkebekk. Dermed er du inne i Kirkevegen og passerer Ski middelalderkirke, en flott bygning fra 1100-tallet. Her går det vei til Rud (rute 343).

Vår rute fortsetter inn mot sentrum. Snart sykler du gjennom rundkjøringen ved Ski skole, der rute 344 går til høyre mot Langhus. Like etter skolen, tar du ned Skolevegen, og sykler så til høyre, inn i Idrettsvegen (gågate). Når du har krysset Jernbanevegen, er du framme på Ski stasjon.

Vil du videre vestover, kan du ta rute 366 til Nygårdskrysset eller rute 365, som fører inn til Stuene i Nøstvedtmarka. Rute 359 går sørover til Ås.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
439 Gaupesteinmarka rundt Tomter Tomter 42.3
281 I variert landskap fra Ytre Enebakk Ytre Enebakk Ytre Enebakk 41.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ytre Enebakk