Enger - Vannverksbommen

Rute nr: 545
Område: Vestmarka
Lengde: 5.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som i sin helhet går på Fv285 (Ringeriksveien) på østsiden av Holsfjorden. Det er ikke gang-/sykkelvei langs ruten, så vær oppmerksom på trafikken.

Det er ganske flatt de første 4 km fra Enger, men den siste delen er det en del stigning opp til Vannverksbommen.

Fra Vannverksbommen kan du enten fortsette på hovedveien frem til Homledal (rute 546), men du kan også ta deg oppover skogsbilveien inn i Vestmarka. Da kommer du til Damvann (rute 397) eller Lindeberget (rute 396).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Enger