Sonsveien - Såner - Hølen

Rute nr: 559
Område: Mossemarka
Lengde: 3.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Sonsveien stasjon er utgangspunktet for denne sykkelruta. Den følger samme trasé som en gammel ferdselsvei – Den Fredrikshaldske Kongevei – som gikk mellom Christiania og Fredrikshald (Halden). Strekningen er også en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7.

Du starter på gang- og sykkelveien ved rundkjøringen i enden av brua som krysser jernbane og motorvei. Herfra sykler du østover i retning en bensinstasjon. Rett før den, svinger gang- og sykkelveien til venstre, videre forbi stasjonen og under Gamle Mossevei. Du sykler langs den, i åpent og fint kulturlandskap, fram til du nærmer deg Såner kirke. Her skiller gang- og sykkelveien lag med bilveien, du passerer rett ved kirka, krysser så Hobølveien, og følger gang- og sykkelveien ned i en undergang.

Du dukker opp igjen på Kongeveien, og herfra er det ikke egen trasé for gående og syklende mer. Men trafikken er også mindre enn på Gamle Mossevei. Snart kommer du inn i det lille tettstedet Hølen, og tar til høyre over Mærø bru. Dermed er du framme på torget, og kan evt. fortsette rett fram i retning Kjenn og Vestby i rute 560.

Rute 707 går inn i Dronningveien og videre til Garder, mens rute 558 går til venstre, langs Såna til Son. Om du tar til venstre før Mærø bru, kan du komme tilbake til utgangspunktet i rute 561. Den følger den gamle jernbanetraseen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sonsveien