Holmen - Vettre

Rute nr: 618
Område: Vestmarka
Lengde: 3.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra sykkelundergangen ved kjøpesenteret på Holmen går ruta på gang- og sykkelvei langs Slemmestadveien. Det er fjordutsikt fra flere steder langs traseen, og sommerstid anbefales det å ta en avstikker til Hvalstrand for å teste badevannet. Avkjøringen ned dit kommer du til etter ca. 1,5 kilometers sykling.

Ruta slutter ved veien Langenga på Vettre. Der har du bensinstasjonen på høyre hånd og avkjøringen ned til Vettre hotell på venstre. Sykkelmuligheten videre er enten rute 617 til Asker eller rute 624 sydover til Slemmestad.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby 56.2
328 Lett runde fra Asker Asker Asker 12.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Holmen