Asker - Heggedal

Rute nr: 619
Område: Vestmarka
Lengde: 7.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Heggedal er en innfallsport til Kjekstadmarka. Det går tog til Heggedal stasjon, men det er også mulig å sykle dit fra Asker sentrum, som er et større trafikk- og kommunikasjonsknutepunkt. Denne ruta viser deg hvordan.

Ruta starter ved togstasjonen i Asker, og går så over E18 på gangbro inn på Fredtunveien. Etter en oppoverbakke venter gang- og sykkelvei langs Røykenveien. Etter at Gullhella er passert, kommer du til bensinstasjonen ved Guibekken. Vinterstid er dette stedet kjent for å være et av Askers kaldeste steder.

Etter at du har passert idrettsparken på Gjellum, tar du til høyre forbi Heggedal skole og ned til sydenden av Gjellumvannet. Her er det både fiske- og bademuligheter. Til slutt følger du Villenveien frem til togstasjonen i Heggedal.

Fra Heggedal kan du sykle mot enten Dikemark (rute 434), Bertelsmyråsen (rute 436), Åsgard (rute 629), Slemmestad (rute 626) eller Røyken (rute 437).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad 26.3
323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Asker