Slemmestad - Åsgard

Rute nr: 625
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 4.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som i sin helhet går på Slemmestadveien, med start i krysset ved Rustadveien.

Fra Slemmestad har syklistene gang- og sykkelvei til disposisjon, og den går frem til boligområdet i Bødalen (ved Sydskogen). Til hit er det ca. tre kilometer, og det har vært relativt flatt så langt. Men nå er du inne i en oppoverbakke, som riktignok ikke er så lang. Den siste delen av ruta mot Åsgard er ganske flat.

Videre fra Åsgard kan du fortsette sydover på Klemmetsrudveien til Hurumveien og Sundby-krysset (rute 630), eller du kan ta inn på Fossumveien (fra Slemmestadveien) og sykle nordover til Heggedal (rute 629). Et annet alternativ er å sykle rute 709 til Røyken. Du sykler i så fall på Slemmestadveien frem til Midtbygda.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km