Skreia - Olterud

Rute nr: 684
Område: Totenåsen
Lengde: 4.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra området ved Totenvika skal du oppover i retning Totenåsen. Sykkelruta går i sørvestlig retning, og utgangspunktet er Skreia sentrum, ca. 160 meter over havet. Ruta ender i 310 meters høyde. Det er stort sett sammenhengende stigning i rundt 3,8 kilometer, resten av veien er nærmest flat. Det er gang- og sykkelvei på en stor del av strekningen.

Du starter i krysset like ved Fossen bru, som går over Lenaelva. Du skal ikke sykle på Totenvegen, men legge krursen innover i Kvennomslinna. Etter at bebyggelsen på Skreia er tilbakelagt, kommer du etter hvert inn i skogen. Ved Stange er det kulturlandskapet som åpner seg, og veien flater ut for en kort stund. Her går Krabyvegen til høyre mot Kraby, mens Torsetervegen – på venstre side – går mot Torsætra.

Du sykler rett fram, og veien videre heter Øverskreien. Her byr ruta på flott utsikt nordover mot Toten-bygdene. Ved Solgløtt er du kommet så høyt opp som du skal. Snart passerer du avkjøringen til Kronborgsætra (Kronborgseterlinna), og dermed er du straks framme i krysset ved Olterud.

Rute 685 fortsetter rett fram mot Lensbygda og Lena. Vil du videre oppover og inn på Totenåsen, tar du til venstre opp Nygårdseterlinna. Rute 687 går til Vesterås, mens rute 686 går høyere opp – til 660 meters høyde ved Oksbakken, og så ned til Torsætra. Du kan også velge en vei dit som ikke har så mye stigning. Da tar du til venstre i Solgløttvegen, ca. en kilometer før Olterud - i rute 842 til Torsætra via Skjeppsjøen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
378 By og land Gjøvik Gjøvik 66.0
337 Torsæterkampen rundt Skreia Skreia 31.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skreia