Haugbrua - Rognlivegskillet

Rute nr: 698
Lengde: 4.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta går gjennom kulturlandskapet i nordre del av Hurdal. Den følger hovedvegen, Høversjøvegen, og Hurdalselva nordover fra Haugbrua. Ruta stiger svakt opp til Rognlivegskillet.

Etter 7-800 meter kommer en til den største gården i Hurdal, Flaen gård, på ene sida av vegen og en av de største arbeidsplassene i bygda, Flaen Sag og Høvleri, på andre sida. En snau kilometer videre ligger ei gammel mølle mellom vegen og elva. I dammen er det mulighet for et bad for den som måtte ønske det.

Vel en kilometer videre kommer en til Erikstellet. Her er det en liten tettbebyggelse, i sin tid både med skole og to butikker. 3-400 meter før en er framme ved Rognlivegskillet, passerer en over Holtebrua.

Ved Rognlivegskillet ligger gjør hovedvegen en sving, mens Rognlivegen går rett fram, oppover forbi Rognlia. Skal en videre mot Torsætra, følger en Rognlivegen (rute 689), skal en mot Høversjøen og Jenssætra, følger en hovedvegen videre (rute 682). Der er det forbindelse til Vesterås og Lønsjøen.

Alternativ rute om Garsjøroa og Hurdal Bygdetun: Når en kommer sørfra: Vel 2 kilometer fra Haugbrua ligger en rød låve helt ut i vegen. Rett nord for låven tar Garsjøvegen av til høyre. Herfra er det omtrent 1,3 kilometer ganske bratt veg opp til Hurdal Bygdetun. Fra Bygdetunet kan en fortsette Garsjøvegen videre. Pass på å svinge til venstre i krysset som ligger omtrent på vegens høyeste punkt. Herfra går det så bratt nedover til Høversjøvegen og Holtebrua.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen Hurdal kirke Hurdal kirke 55.5
468 Inn på Totenåsen fra Feiring Feiring Feiring 45.7