Haugbrua - Steinsjøen

Rute nr: 699
Lengde: 6.7 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Haugbrua ligger der vegen fra Hurdal skisenter munner ut i vegen nordover i Hurdal, og der Steinsjøelva renner ut i Hurdalselva.

Ruta byr på en del bratte motbakker. Etter å ha passert Hurdal skisenter, slutter asfaltvegen og en kommer over på privat skogsbilveg (betalingsbom for den som kjører bil).

Ruta slutter i krysset sør for Steinsjøen (i venstresving nederst i en lang bakke), men vegen fortsetter videre over til Torsætra i Østre Toten (rute 573). Tar du til høyre i krysset, inn på en smalere veg, kan du komme sørover Minneåsen i rute 571 til Holtjennet. Rute 748 går et stykke i samme retning, men tar av mot Almelihaugen - litt nedenfor Almelia.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km