Reinsvoll - Bøverbru - Borglund

Rute nr: 710

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som går i sørøstlig retning fra Reinsvoll. Siste halvdel av ruta følger traseen der Skreiabanen gikk. Denne sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt. Den 22 kilometer lange banen gikk mellom Reinsvoll og Skreia. Mesteparten av denne strekningen, dvs. fra Bøverbru til Skreia, er i dag en fin, gruslagt turvei.

Ruta starter i krysset mellom Røssholmvegen og Røstøenvegen - like ved bensinstasjonen øst for rundkjøringene ved riksvei 4. Første del går på gang- og sykkelvei - i svak stigning. Du sykler langs fylkesvei 246, og rundt 2,5 kilometer fra start, flater veien ut. På resten av ruta er det flatt eller svak helling nedover.

Vel framme ved Bøverbru får du den første "nærkontakt" med lokal jernbanehistorie. På høyre side av veien ser du det som en gang var Bøverbru stasjon. Ei bru krysser over veien, og like etterpå, 4,7 kilometer fra start, tar du inn til høyre på en liten grusvei. Straks tar du til venstre igjen, og dermed er du inne på den nedlagte jernbanetraseen.

Du sykler videre gjennom skogen, og veien er plan og jevn, slik jernbanetraseene alltid er. Noen steder er det satt opp benker for den som vil ta seg en pust i bakken.

Ved Borglund kommer du ut av skogen og fram til fylkesesveien igjen. Krysser du den, kan du fortsette rett fram i Skreiabanens spor til Lena (rute 492). Rute 711 går til høyre på hovedveien, og så straks til høyre igjen - i retning Lund.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
483 I Skreiabanens spor Skreia Skreia 66.3
377 I vakkert Toten-landskap Raufoss Raufoss 36.8
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll Reinsvoll Eidsvoll 81.4
268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik 49.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Reinsvoll