Stryken - Monsrudvika

Rute nr: 714
Område: Nordmarka nord
Lengde: 2.2 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som i sin helhet går på Hadelandsvegen (gamle Rv 4) på østsiden av Harestuvannet. Traseen er flat hele veien fra Stryken stasjon til Monsrudvika, rutas endepunkt.

Fra Monsrudvika kan du sykle videre mot Harestua (rute 716), eller gjennom skogen ved å ta stien/kjerreveien opp til høyre (rute 718).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 55.8
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
346 Rundt Skillingen og Harestuvannet Harestua Harestua 15.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Stryken