Harestua - Bjørgeseter

Rute nr: 717
Område: Nordmarka nord
Lengde: 4.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta fra Harestua går nordover på Hadelandsvegen, som er blitt langt mindre trafikkert etter at Rv 4 ble lagt til en annen trasé. En del av strekningen går på gang- og sykkelvei.

Starten går fra togstasjonen på Harestua (Furumo), og først ruller du nedover langs Piperveien til møtet med Elvefaret. Her sykler du rett frem, og er etter få meter nede på Hadelandsvegen, der du tar til høyre.

Etter 1,3 kilometer på sykkelsetet får du Harestua skole på høyre hånd, og snart er du ute av bebyggelsen. En drøy kilometer senere får du Haneknetjernet til høyre for deg, etter at du har hatt litt motbakke. Omgivelsene veksler nå mellom skog og åkerlandskap, og etter en beskjeden stigning ender ruta i veidelet der Bjørgesetervegen kommer inn fra høyre.

Noen hundre meter inn på denne veien (i sørøstlig retning) ligger den nedlagte Bjørgeseter stasjon. Den vil du sykle forbi hvis du vil videre til Råsjøkrysset (rute 715). Et annet alternativ for videre sykling er å fortsette Hadelandsvegen videre nordover til Grua (rute 722).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 146.3
347 Liten rundtur fra Harestua Harestua Harestua 16.4
351 Nordvest i Romeriksåsene Roa Roa 33.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Harestua