Marikollen - Grinitajet

Rute nr: 750
Område: Østmarka
Lengde: 6.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Lettsyklet rute som hovedsakelig går på gang- og sykkelvei sørover langs Nedre Rælingsveg. Det er en ganske flat trasé, men det er utsikt mot Øyeren flere steder.

Fra parkeringsplassen ved Marikollen sykler du først ned på Nedre Rælingsveg, der du tar til høyre. Når du kommer frem til bensinstasjonen, svinger du svakt til høyre. Du er nå inne på Hektnervegen, som du følger frem til den igjen møter gang- og sykkelveien ved hovedveien.

Ruta ender ved innkjøringen til Grinisvingen, som leder til skytebanen (mot høyre). Du er nå ved Grinitajet, og herfra kan du sykle videre sørover til Myrdammen og Nordbysjøen (rute 751), eller du kan fortsett sørover til Nordby skole (rute 812). Et morsomt alternativ til videre sykling, er å ta rute 882 vestover til Setertjernstua. Den siste delen av denne ruta går på sti.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
415 Nordøst i Østmarka Marikollen Marikollen 27.6
369 Rundt hele Østmarka Lillestrøm Lillestrøm 89.3
353 Til Myrdammen og Nordbysjøen Lillestrøm Nordbysjøen 13.7

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Marikollen