Røyken - Hallenskog

Rute nr: 776
Område: Kjekstadmarka
Lengde: 4.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som for en stor del går gjennom kulturlandskapet øst for jernbanetraseen mellom stasjonene Røyken og Hallenskog.

Først sykler du Spikkestadveien ned til Heggveien, og da tar du til venstre inn på denne. Rett etterpå svinger du til høyre, og er da inne på Godheimveien, som du følger opp til møtet med Mølleveien. Her tar du til venstre. Du har nå syklet en drøy kilometer, og snaut en kilometer senere tar du til venstre, slik at du er inne på Underlandsveien. Den følger du inntil du krysser jernbanelinjen rett sør for Hallenskog stasjon.

Ruta slutter i krysset Plankedalsveien/Underlandsveien, rett nord for stasjonen. Herfra er det et par muligheter for videre sykling. Du kan for eksempel fortsette nordover til Heggedalrute 437. Alternativt kan du ta skarpt til venstre og inn på Plankedalsveien. Da kan du komme til Bertelsmyråsen (rute 436), Heggedal (om Hallenåsen på rute 775 eller tilbake til Røyken (rute 774).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
355 Den lille stasjonsrunden Heggedal Heggedal 13.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Hallenskog