Flateby - Nordby skole

Rute nr: 813
Område: Østmarka
Lengde: 5.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter i krysset Fylkesvei 120/Ødegårdsveien, og går nordvestover langs førstnevnte vei på østsiden av bebyggelsen i Flateby. Når du forlater bebyggelsen, krysser du også kommunegrensen mellom Enebakk og Rælingen.

Flere steder langs veien er det utsikt mot Øyeren. Ved rutas endepunkt, Nordby skole, har du muligheten til å sykle videre nordover mot Grinitajet (rute 812).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
369 Rundt hele Østmarka Lillestrøm Lillestrøm 89.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Flateby