Skui - Rykkinn - Bærums Verk

Rute nr: 828
Område: Vestmarka
Lengde: 5.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en forbindelsesrute mellom Vestmarka og Krokskogen. Veidekket veksler mellom asfalt og grus, med god standard hele veien.

Fra parkeringsplassen ved Skuibakken på Skui sykler du først ned til Ringeriksveien, der du svinger til høyre og holder deg på gang- og sykkelveien på høyre side av veien. Det er flatt frem til møtet med Fv160, der du skal til venstre. Den tar deg over Isielva og E16, fortsatt på gang- og sykkelvei.

Ferden går nå frem til Rykkinnveien, der du svinger til venstre, før du tar inn til høyre på turveien Bergerstien et par hundre meter senere. Den har grusdekke, og har også belysning. Du følger turveien gjennom et boligområde, forbi Rykkinnhallen og opp til Gommerudbanen, før du krysser Paal Bergs vei ved tennisbanene på Rykkinn.

Noe stigning er det på denne strekningen, og du fortsetter oppover langs østsiden av Eineåsen på skogsbilvei. Den første delen av denne inngår i lysløypesystemet på Eineåsen. Snart er du oppe på skistadion på Gullhaug, og kan ta fatt på utforkjøringene ned til Lommedalen. Den siste etappen av disse (på Gamleveien) er felles med startdelen rute 484 til Guriby.

Ved bussholdeplassen på Bærums Verk ender ruta. Herfra kan du komme til Bærumsmarkarute 483 til Øverland, eller du kan sykle sørover langs Lomma til Vøyenengarute 481.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
396 Elvelangs i Vestre Bærum Skui Skui 14.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skui