Liekrysset - Hauerseter - Nordkisa

Rute nr: 860
Lengde: 5.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Liekrysset er et viktig knutepunkt for syklister på Romerikssletta. Her går Nasjonal sykkelrute nr. 7 i nord-sør-retning, og herfra kan man sykle både mot vest og øst. Rute 861 går nordover til Mogreina og Dal, rute 865 går mot sør, til Jessheim, mens to ruter går i vestlig retning. Her kan du velge mellom rute 862 til Moreppen og rute 863, som går til Gardermoen.

Vår rute går østover, og som tilfellet er med de aller fleste andre rutene i dette området, er den svært lettsyklet. Veien er stort sett flat - etter Hauerseter går det til og med en smule nedover - fra ca. 220 moh. til 205 ved "målgang".

Den første halve kilometeren er det gang- og sykkelvei. Så krysser du E6, og noen hundre meter senere Hovedbanen. Nå er du på Hauerseter, og her stopper toget, i fall du vil starte eller ende turen på Hauerseter stasjon.

På vei ut av det lille tettstedet har du Hauerseter leir på venstre side, og så tråkker du i vei over skogkledde moer - på Hauersetervegen.

Snart ankommer du Nordkisa, og i første kryss går Kisavegen mot høyre. Her går rute 869 til Algarheim. Vår rute fortsetter litt til, mot venstre og fram til krysset i sentrum. Tar du til høyre her, kan du komme til Vormsund (rute 871). Fortsetter du rett fram, kan turen gå over Kopperudåsen til Dal (rute 859) eller til Brårud (rute 870). Til Jessheim kan du komme via Algarheim, eller ved ta til høyre drøye 2 kilometer før rutas slutt (rute 866).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km