Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset

Rute nr: 899
Område: Sørmarka
Lengde: 8.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i Kolbotnveien, ved Kolbotn stasjon. Herfra sykler du først nordover, og tar til venstre på brua over jernbanesporene. Du kommer da til en rundkjøring, og tar 90 grader til venstre. Fortsatt befinner du deg i Kolbotnveien, og den skal du følge videre.

På høyre side har du Oppegård rådhus, og litt senere, på venstre side, går en vei ned til Kolbotntjernet. Men du følger Kolbotnveien videre gjennom bebyggelsen og ned til Gjersjø bru, ved Gjersjøens utløp. Her tar du til venstre. Litt over halvveis fra Kolbotn stasjon, passerer du Ingierkollen slalåmsenter.

Fram til Gjersjø bru, i vel 2 kilometer, har du hatt gang- og sykkelvei til disposisjon. Når du nå skal sykle videre langs Gamle Mossevei, er det ingen egen trasé å sykle på. Så vær OBS på bilene! Det er en del trafikk her, selv om mesteparten av trafikken går på den "nye" Mosseveien.

Resten av sykkelruta går sørover langs Gjersjøen. Her er det praktisk talt flatt. Etter 1,3 kilometer går Roald Amundsens vei opp til høyre (rute 894 til Svartskog). Men vår rute følger hovedveien videre sørover langs vannets vestre bredd.

Mot slutten av ruta kan du se Mosseveien (E18) på høyre side. Du hører nok også lyden av trafikken etter hvert som du nærmer deg sørenden av vannet. Her i Ringneskrysset ender ruta. Dette er et viktig knutepunkt for syklistene her i traktene.

Tar du til venstre her, kan du fortsette rundt Gjersjøen og komme tilbake til utgangspunktet via Myrvoll (rute 900). Et annet alternativ er rute 904 til Greverud - atter et annet er rute 906 til Langhus. Fortsetter du derimot rett fram, kan du komme opp i Nøstvedtmarka - til Stuene i rute 910, eller du kan sykle forbi Vinterbro til Nesset i rute 902, og evt. fortsette videre sørover gjennom Follo.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
457 Fra flisby til badeby Lillestrøm Drøbak 59.8
480 Gjennom Follo fra Hauketo Hauketo Hauketo 79.1
428 Gjersjøen rundt fra Kolbotn Kolbotn Kolbotn 17.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kolbotn