Grinaker - Hilden

Rute nr: 953
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.4 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er Grinaker, nærmere bestemt krysset mellom Aschimlinna og Fv 240. Hit til Grinakertoppen kommer det ruter opp fra Brandbu (rute 958) og Røykenvik (rute 333).

Her ved Grinaker - på østsida - finner vi ruinene etter den gamle Grinakerkirka. Her er det info-tavle. Vi tar gang- og sykkelvegen langs Fv 240 og følger denne til vi sykler inn Jorstadlinna, østover mot Tingelstad kirke. Ta gjerne en stopp ved infotavla her.

Vi fortsetter Jorstadlinna sørøstover, og kommer til krysset ved Hilden, der Røysumlinna kommer ned. Her ender vår rute, men turen kan nå fortsette rett fram mot Granavollen (rute 997) eller opp til venstre mot Jaren (rute 998). Det går også ruter mot Mo herfra, både nord og sør for Sølvsberget (rute 1000/rute 1001).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu 29.4
463 Gjennom kulturlandskap på Hadeland Brandbu Brandbu 30.2