Brandbu - Grinaker

Rute nr: 958
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 3.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter på Brandbu Torg og tar Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga.

Vi tar til høgre over Rosendalsbrua, og fortsetter rett fram, forbi tidligere Alfa skofabrikk på venstre side (Rosendalsvegen). Vi krysser fylkesvegen og sykler opp Grinakerlinna, til Grinaker. Her på Grinakertoppen, i krysset der Aschimlinna kommer opp, ender vår rute.

Fra krysset kan vi ta til høgre i Aschimlinna, og følge rute 333 til Røykenvik. Tar vi vegen videre sørover, kan vi komme til Hilden i rute 953 - eller vi kan sykle til Grymyr (rute 960/rute 959). Rute 999 går til Skirstadtjernet og Mo.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
463 Gjennom kulturlandskap på Hadeland Brandbu Brandbu 30.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Brandbu