Lunner - Kalvsjø

Rute nr: 980
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er vegkrysset nord for Lunner stasjon. Vi sykler sørover gjennom sentrum, og i krysset der Rypsekkvegen går mot venstre, holder vi til høgre, og tråkker oss opp Lunnerlinna.

Det er stigning i vel en kilometer. Når vegen flater ut, går Grindvollinna til høgre mot Grindvoll (rute 979). Vi fortsetter derimot videre gjennom Lunnerlinna, tar vil venstre, krysser E16 og jernbanelinja på bru, og får Kalvsjøtjernet på høgre side.

Her på Kalvsjø ender vår rute. Fra krysset øst for tjernet kan turen fortsette mot Olum (rute 579), Roa (rute 582) - eller opp i den nordlige delen av Nordmarka (rute 331 til Kalven).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km