Mo - Skirstadtjernet - Grinaker

Rute nr: 999
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 6.3 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i krysset ved Mo, der Kverndalslinna, Kjekstadvegen, Molinna og Falangvegen møtes. Vi sykler nordover Kjekstadvegen, og får snart Skirstadtjernet på høgre side. På samme side har vi Sølvsberget, som ruver godt i terrenget på denne delen av Hadeland.

Vegen dreier østover, og rett nord for Sølvsberget deler den seg ved garden Bregaten. Her fortsetter rute 1000 rett fram i retning Hilden. Men vi tar til venstre her, og sykler nordover gjennom Breigutua i fallende terreng. Ruta går delvis gjennom skog, delvis i kulturlandskap. Det er flere tjern i området.

Etter at vi har syklet midt mellom Grunningen og Elgtjernet, kommer vi til et kryss. På høgre side ligger Tingelstad kirke. Men vi fortsetter rett fram i dette krysset, og følger Grinakerlinna opp til Grinaker.

Ruta ender på Grinakertoppen, i krysset mellom Grinakerlinna og Aschimlinna. Herfra kan vi fortsette rett fram, ned til Brandbu (rute 958), eller ta til venstre mot Røykenvik (rute 333).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km