I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter
Nr Navn Type Bilder Distanse
Bærumsmarka
453 Abborvannsbekken - Triungsvann Skogsbilvei/turvei 3.5 km
608 Burud - Vensåsseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
484 Bærums Verk - Guriby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.9 km
462 Fossum - Grini Offentlig vei 1.2 km
61 Fossum - Østernvann Skogsbilvei/turvei 2.8 km
454 Grini - Østernvannsvingen Offentlig vei 2.5 km
458 Haga - Lund Skogsbilvei/turvei 2.6 km
457 Haga - Madserud - Nygård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6 km
459 Lund - Nygård Trillesti/løypetrasé 2.6 km
62 Nygård - Brunkollen Trillesti/løypetrasé 2.3 km
63 Sagstua - Fossum Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.9 km
452 Sagstua - Nygård Skogsbilvei/turvei 2.5 km
611 Sandvika - Nesbru Offentlig vei 4.0 km
480 Sandvika - Tanum kirke Offentlig vei 4.9 km
482 Sandvika - Valler Offentlig vei 4.1 km
479 Sandvika - Vøyenenga Offentlig vei 4.9 km
514 Sandvika - Øverland Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8 km
456 Skytterkollen - Lund Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.7 km
275 Valler - Dælivann - Øverland Skogsbilvei/turvei 4.4 km
826 Valler - Vøyenenga Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3 km
329 Valler - Øverland Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
481 Vøyenenga - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.9 km
209 Årnes - Abborvannsbekken Skogsbilvei/turvei 3.4 km
464 Årnes - Bogstad badeplass Offentlig vei 2.6 km
210 Årnes - Stormyra - Sørkedalen skole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.0 km
463 Årnes - Sørkedalen skole Offentlig vei 3.7 km
208 Østernvann - Abborvannsbekken Skogsbilvei/turvei 1.6 km
222 Østernvann - Brunkollen Skogsbilvei/turvei 4.2 km
460 Østernvannsvingen - Lund Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3 km
455 Østernvannsvingen - Skytterkollen Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.0 km
268 Østernvannsvingen - Østernvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2 km
483 Øverland - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
207 Øverland - Sagstua Skogsbilvei/turvei 1.3 km
Vestmarka
406 Asdøltjern - Haukelia Skogsbilvei/turvei 2.6 km
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 4.0 km
619 Asker - Heggedal Offentlig vei 7.3 km
610 Asker - Jansløkka skole Offentlig vei 2.1 km
615 Asker - Semsvannet Offentlig vei 3.1 km
623 Asker - Solli gård Offentlig vei 7.7 km
620 Asker - Vardåsen skole Offentlig vei 3.7 km
617 Asker - Vettre Offentlig vei 3.0 km
409 Enger - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei 4.3 km
545 Enger - Vannverksbommen Offentlig vei 5.5 km
240 Furuholmen - Damvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
238 Furuholmen - Grønland Skogsbilvei/turvei 4.9 km
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 3.4 km
441 Heia - Dikemark Offentlig vei 4.4 km
438 Heia - Gjellebekk Offentlig vei 1.8 km
388 Heia - Semsvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
257 Heia - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.0 km
621 Heia - Vardåsen skole Offentlig vei 3.6 km
614 Holmen - Hvalstad Offentlig vei 1.5 km
618 Holmen - Vettre Offentlig vei 3.7 km
383 Horni - Jordbru Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.5 km
384 Horni - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
616 Hvalstad - Jansløkka skole Offentlig vei 1.8 km
609 Jansløkka skole - Semsvannet Offentlig vei 1.4 km
382 Jordbru - Kattås Trillesti/løypetrasé 2.7 km
1014 Kattås - Ringikastet - Vestmarksetra Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.8 km
379 Kattås - Vestmarksetra Offentlig vei 1.1 km
408 Kraft - Moldkastet Skogsbilvei/turvei 5.3 km
248 Kraft - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.0 km
446 Lierbyen - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
612 Nesbru - Holmen Offentlig vei 1.5 km
613 Nesbru - Hvalstad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.7 km
242 Semsvannet - Furuholmen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.9 km
244 Semsvannet - Solli gård Offentlig vei 6.5 km
243 Semsvannet - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 5.7 km
234 Skoglund - Sollihøgda Offentlig vei 3.2 km
235 Skoglund - Svartvann Skogsbilvei/turvei 4.0 km
386 Skui - Bjørum sag Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
380 Skui - Horni Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
387 Skui - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.9 km
828 Skui - Rykkinn - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
404 Skui - Svartvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
381 Skui - Tanumplatået - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2 km
827 Skui - Vøyenenga Offentlig vei 3.3 km
246 Solli gård - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei 3.6 km
245 Solli gård - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 6.6 km
879 Store Sandungen (Vestmarka) - Bergsåsen Skogsbilvei/turvei 3.3 km
241 Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann Skogsbilvei/turvei 3.2 km
410 Store Sandungen - Engersetra Skogsbilvei/turvei 2.8 km
403 Svartvann - Grønland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3 km
378 Tanum kirke - Horni Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
377 Tanum kirke - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
485 Tanum kirke - Vøyenenga Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 2.0 km
447 Tranby - Damtjern - Gjellebekk Offentlig vei 3.0 km
544 Tranby - Enger Offentlig vei 11.0 km
439 Tranby - Gjellebekk skanse - Gjellebekk Offentlig vei 3.3 km
407 Tranby - Kraft Offentlig vei 3.6 km
546 Vannverksbommen - Homledal Offentlig vei 7.4 km
237 Vestmarksetra - Furuholmen Skogsbilvei/turvei 1.1 km
236 Vestmarksetra - Grønland Skogsbilvei/turvei 4.9 km
1013 Vestmarksetra - Ringikastet - Jordbru Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
Krokskogen - Hole
323 Bjørum sag - Kjaglidalen Skogsbilvei/turvei 3.3 km
385 Bjørum sag - Skoglund Offentlig vei 2.9 km
1027 Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.6 km
1020 Botilrud - Helgelandsmoen Offentlig vei 4.1 km
1019 Botilrud - Klekken Offentlig vei 5.6 km
201 By i Lommedalen - Byvann Skogsbilvei/turvei 7.5 km
338 By i Lommedalen - Guriby Offentlig vei 0.8 km
339 By i Lommedalen - Tobonn Offentlig vei 1.3 km
147 By i Lommedalen - Tverrelva Skogsbilvei/turvei 7.5 km
1008 Byvann - Myrseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
271 Damtjern - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei 6.4 km
146 Damtjern - Løvlia Skogsbilvei/turvei 4.9 km
17 Damtjern - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 5.0 km
151 Damtjern - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei 5.2 km
487 Elvikbråtan - Skardtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
270 Fjellseterbommen - Løvlia Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
324 Fjellsetra - Skardtjern Skogsbilvei/turvei 2.9 km
1012 Fjellsetra – Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei 2.4 km
1011 Fjellstadhytta – Fjellsetra Skogsbilvei/turvei 1.3 km
607 Guriby - Burud Offentlig vei 4.6 km
167 Guriby - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 13.9 km
267 Guriby - Tverrelva Skogsbilvei/turvei 7.5 km
1021 Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Offentlig vei 6.4 km
1029 Helgelandsmoen - Mo gård Skogsbilvei/turvei 3.1 km
1025 Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud Offentlig vei 2.7 km
394 Homledal - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3 km
164 Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei 8.0 km
163 Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
186 Jevnaker - Mosjøen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4 km
578 Jevnaker - Olum Offentlig vei 7.5 km
185 Jevnaker - Tverrsjøstallen Skogsbilvei/turvei 6.5 km
577 Jevnaker - Åsbygda skole Offentlig vei 4.7 km
1018 Kalkverket - Botilrud Offentlig vei 3.8 km
574 Kalkverket - Åsa Offentlig vei 3.5 km
149 Kleivstua - Fjellstadhytta Skogsbilvei/turvei 5.4 km
576 Klekken - Jaklefoss Offentlig vei 3.6 km
829 Klekken - Kalkverket Offentlig vei 6.6 km
575 Klekken - Åsbygda skole Offentlig vei 5.3 km
152 Kringla - Kikutstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
97 Kringla - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 8.0 km
322 Kringla - Spålen Skogsbilvei/turvei 7.4 km
1022 Leinetajet - Hundstad - Svensrud Offentlig vei 4.8 km
1030 Mo gård - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1028 Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
1031 Mo gård - Steinssletta Offentlig vei 3.4 km
1009 Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5 km
581 Ringkollen - Jaklefoss Skogsbilvei/turvei 3.4 km
130 Ringkollen - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.9 km
203 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei 5.0 km
183 Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien] Skogsbilvei/turvei 5.7 km
143 Skansebakken - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
145 Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 6.2 km
199 Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.1 km
547 Sollihøgda - Homledal Offentlig vei 4.1 km
148 Sollihøgda - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.8 km
1017 Steinssletta - Botilrud Offentlig vei 3.5 km
1036 Steinssletta - Kalkverket Offentlig vei 4.1 km
1032 Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei 3.9 km
182 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 5.0 km
1007 Storebekkhytta – Dammyrdalen – Byvann Skogsbilvei/turvei 6.8 km
129 Storflåtan gård - Kringla Skogsbilvei/turvei 7.3 km
141 Storflåtan gård - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 3.3 km
486 Sundvollen - Elvikbråtan Offentlig vei 5.3 km
830 Sundvollen - Garntangen - Vik Offentlig vei 3.4 km
1034 Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
543 Sundvollen - Homledal Offentlig vei 12.0 km
303 Sundvollen - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 4.9 km
1023 Svensrud - Bønsnes - Leinetajet Offentlig vei 5.4 km
1026 Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen Offentlig vei 3.9 km
393 Sørsetra - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 3.5 km
181 Tobonn - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
515 Tobonn - Vensåsseter Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
200 Tverrelva - Frøshaug Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
202 Tverrelva - Myrseter Skogsbilvei/turvei 1.4 km
224 Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta Skogsbilvei/turvei 4.0 km
1024 Vik - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei 4.1 km
1033 Vik - Rytteraker Offentlig vei 3.7 km
1035 Vik - Steinssletta Offentlig vei 2.6 km
488 Åsa - Damtjern Offentlig vei 4.5 km
489 Åsa - Elvikbråtan Offentlig vei 3.0 km
542 Åsa - Fjellseterbommen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
195 Åsbygda skole - Mosjøen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3 km
Kjekstadmarka
340 Dikemark - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.7 km
250 Gjellebekk - Heggsjø Skogsbilvei/turvei 3.2 km
249 Gjellebekk - Kraft Skogsbilvei/turvei 3.4 km
435 Gjellebekk - Reistad Offentlig vei 5.2 km
436 Hallenskog - Bertelsmyråsen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
775 Hallenskog - Heggedal Offentlig vei 3.2 km
774 Hallenskog - Røyken Offentlig vei 4.2 km
434 Heggedal - Dikemark Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
437 Heggedal - Hallenskog Offentlig vei 1.5 km
629 Heggedal - Åsgard Offentlig vei 5.4 km
628 Nærsnes - Bårsrudtjern Skogsbilvei/turvei 1.6 km
660 Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 11.0 km
627 Nærsnes - Slemmestad Offentlig vei 4.0 km
442 Reistad - Heggsjø Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6 km
252 Røyken - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.2 km
776 Røyken - Hallenskog Offentlig vei 4.4 km
657 Røyken - Hyggen - Klokkarstua Offentlig vei 18.8 km
709 Røyken - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
445 Skapertjern - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
626 Slemmestad - Heggedal Offentlig vei 4.3 km
625 Slemmestad - Åsgard Offentlig vei 4.3 km
251 Spikkestad - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
443 Spikkestad - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8 km
440 Spikkestad - Røyken Offentlig vei 3.7 km
444 Spikkestad - Skapertjern Offentlig vei 2.2 km
659 Sundbykrysset - Nærsnes Offentlig vei 7.1 km
658 Sundbykrysset - Røyken Offentlig vei 7.3 km
630 Sundbykrysset - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km
622 Vardåsen skole - Dikemark Offentlig vei 2.8 km
624 Vettre - Vollen - Slemmestad Offentlig vei 6.8 km
Lillomarka og Gjelleråsen
428 Akebakkeskogen - Linderudkollen Skogsbilvei/turvei 3.3 km
175 Ammerud - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 2.0 km
174 Badedammen - Steinbruvann Skogsbilvei/turvei 1.0 km
160 Breisjøen - Lilloseter Skogsbilvei/turvei 1.8 km
599 Gjelleråsen - Slattum Offentlig vei 2.9 km
778 Grorud - Badedammen Offentlig vei 1.4 km
977 Grorud - Huken Skogsbilvei/turvei 1.6 km
780 Grorud - Romsås Offentlig vei 1.7 km
779 Grorud - Skillebekk Offentlig vei 6.3 km
990 Grorud st. - Grorud Skogsbilvei/turvei 2.4 km
976 Huken - Ammerud Offentlig vei 0.8 km
984 Huken - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 2.0 km
421 Kjelsås - Monsetangen Skogsbilvei/turvei 2.5 km
417 Kjelsås - Sander Skogsbilvei/turvei 3.5 km
469 Kjul - Sagtomta Offentlig vei 1.7 km
422 Langsetløkka - Monsetangen Skogsbilvei/turvei 2.2 km
418 Langsetløkka - Sander Skogsbilvei/turvei 3.2 km
426 Langsetløkka - Solemskogen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
341 Lilloseter - Sørskogen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.1 km
212 Linderudkollen - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.7 km
423 Monsetangen - Sandermosen Skogsbilvei/turvei 3.1 km
126 Movatn - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 12.3 km
177 Movatn - Snippen Skogsbilvei/turvei 1.9 km
198 Movatn - Sørlitangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.8 km
165 Movatn - Ørfiske Skogsbilvei/turvei 2.9 km
820 Romsås - Røverkollen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.4 km
470 Romsås - Steinbruvann Skogsbilvei/turvei 1.5 km
468 Sagtomta - Sinober Skogsbilvei/turvei 2.8 km
522 Sagtomta - Sørskogen Skogsbilvei/turvei 3.2 km
424 Sander - Monsetangen Skogsbilvei/turvei 1.9 km
420 Sander - Sandermosen Offentlig vei 1.9 km
924 Sandermosen - Snippen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
597 Skillebekk - Gjelleråsen Offentlig vei 1.6 km
448 Skillebekk - Lahaugmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2 km
431 Skillebekk - Liastua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.8 km
211 Skillebekk - Skytta Skogsbilvei/turvei 3.6 km
1042 Skredderudtjern - Sagtomta Skogsbilvei/turvei 2.7 km
178 Skytta - Skredderudtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
1041 Slattum - Skredderudtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
925 Snippen - Sandermosen Skogsbilvei/turvei 3.1 km
150 Solemskogen - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.3 km
413 Solemskogen - Linderudkollen Offentlig vei 1.2 km
161 Steinbruvann - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 2.0 km
179 Steinbruvann - Skytta Skogsbilvei/turvei 2.2 km
430 Stovner - Liastua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
523 Sørskogen - Sinober Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.1 km
429 Tangerud - Liastua Skogsbilvei/turvei 1.4 km
972 Tangerud - Lørenskog Offentlig vei 1.7 km
176 Tonsenhagen - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.8 km
213 Trollvannstua - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 5.6 km
158 Årvoll - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.9 km
427 Årvoll - Linderudkollen Skogsbilvei/turvei 2.4 km
Nordmarka syd
125 Bjørnholt - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 5.9 km
467 Bogstad badeplass - Fossum Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
465 Bogstad badeplass - Sørkedalen skole Offentlig vei 6.8 km
114 Bogstad badeplass - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 4.8 km
461 Bogstad badeplass - Østernvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2 km
416 Brekke - Kjelsås Offentlig vei 2.2 km
273 Brekke - Låkeberget Skogsbilvei/turvei 2.3 km
127 Finnerud - Glåmene- Kikutstua Skogsbilvei/turvei 6.6 km
969 Finnerud - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei 2.2 km
113 Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 3.1 km
154 Frognerseteren - Tryvannshøgda - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 3.6 km
115 Frognerseteren - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 4.5 km
490 Gaustad - Sognsvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2 km
425 Hammeren - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 8.6 km
419 Hammeren - Sander Offentlig vei 3.2 km
328 Hammeren - Skar Offentlig vei 4.0 km
119 Hammeren - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 3.7 km
516 Huseby - Bogstad badeplass Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
970 Kikutstua - Glåmene - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei 8.1 km
415 Korsvoll - Brekke Skogsbilvei/turvei 1.0 km
414 Korsvoll - Låkeberget Skogsbilvei/turvei 2.7 km
1040 Korsvoll - Sognsvann Skogsbilvei/turvei 2.2 km
255 Låkeberget - Hammeren Skogsbilvei/turvei 1.9 km
603 Nittedal - Høldippeldammen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
601 Nittedal - Rotnes Offentlig vei 2.0 km
602 Nittedal - Sørlitangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.0 km
604 Rotnes - Glitre Offentlig vei 6.5 km
593 Rotnes - Hakadal Offentlig vei 8.6 km
596 Rotnes - Kjul Offentlig vei 2.3 km
592 Rotnes - Søndre Dal Offentlig vei 7.7 km
112 Skar - Øyungen (vestlig) Skogsbilvei/turvei 2.5 km
838 Skar - Øyungen (østlig) Skogsbilvei/turvei 2.6 km
118 Skådalen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
254 Sognsvann - Hammeren Skogsbilvei/turvei 4.9 km
116 Sognsvann - Store Åklungen - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 5.3 km
117 Sognsvann - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 5.5 km
168 Sørkedalen skole - Finnerud Skogsbilvei/turvei 3.7 km
96 Sørkedalen skole - Kringla Skogsbilvei/turvei 9.4 km
466 Sørkedalen skole - Skansebakken Offentlig vei 1.6 km
180 Sørkedalen skole - Søndre Hegggelivann Skogsbilvei/turvei 11.5 km
197 Sørlitangen - Sagtomta Skogsbilvei/turvei 4.3 km
196 Sørlitangen - Ørfiske Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
120 Tryvannstua - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 4.0 km
121 Tryvannstua - Vestre Aurtjern Skogsbilvei/turvei 4.0 km
124 Ullevålseter - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 6.7 km
123 Ullevålseter - Vestre Aurtjern Skogsbilvei/turvei 2.2 km
122 Vestre Aurtjern - Blankvannsbråtan - Kobberhaughytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0 km
184 Voksenkollen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 2.5 km
712 Ørfiske - Hakadal Skogsbilvei/turvei 8.2 km
Nordmarka nord
53 Elgstøa - Store Fidlingen Skogsbilvei/turvei 0.8 km
193 Elnes - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 8.0 km
720 Elnes - Varpet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
204 Gjerdingdammen - Elgstøa Skogsbilvei/turvei 3.4 km
137 Gjerdingdammen - Katnosa - Sandungen gård Skogsbilvei/turvei 9.9 km
138 Gjerdingdammen - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 7.2 km
722 Grua - Bjørgeseter Offentlig vei 4.3 km
321 Grua - Brovoll Skogsbilvei/turvei 11.0 km
749 Grua - Kalven Offentlig vei 3.5 km
256 Grua - Mylla Offentlig vei 5.0 km
719 Grua - Roa Offentlig vei 5.2 km
225 Grua - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 12.9 km
395 Hakadal - Elnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
605 Hakadal - Glitre Offentlig vei 4.5 km
131 Hakadal - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 6.4 km
232 Hakadal - Åskastet Skogsbilvei/turvei 4.3 km
433 Hakkloa gård - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 4.4 km
717 Harestua - Bjørgeseter Offentlig vei 4.3 km
718 Harestua - Monsrudvika Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
716 Harestua - Monsrudvika [langs vannet] Offentlig vei 3.6 km
253 Harestua - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 2.6 km
188 Harestua - Skillingen - Stryken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.9 km
370 Harestua - Svartbekken Offentlig vei 5.7 km
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
51 Kalvedalen - Roenseter Skogsbilvei/turvei 1.0 km
331 Kalven - Kalvsjø Offentlig vei 5.8 km
966 Kalvsjø - Grindvoll Offentlig vei 5.8 km
579 Kalvsjø - Olum Offentlig vei 5.7 km
580 Kalvsjø - Solheimstorget - Granlund Offentlig vei 6.7 km
187 Mylla - Brattholt - Trantjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.1 km
746 Mylla - Kalven Offentlig vei 3.3 km
41 Mylla - Trantjern Skiløype 4.4 km
221 Mylla - Trantjern [på veien] Skogsbilvei/turvei 4.8 km
194 Olum - Trantjern Skogsbilvei/turvei 6.1 km
330 Roa - Nordre Oppdalen Offentlig vei 6.9 km
741 Roa - Brovoll Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.2 km
745 Roa - Kalven Offentlig vei 4.1 km
582 Roa - Kalvsjø Offentlig vei 4.3 km
742 Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna] Offentlig vei 5.6 km
140 Sandungen gård - Kringla Skogsbilvei/turvei 6.4 km
139 Sandungen gård - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 3.5 km
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Skogsbilvei/turvei 4.1 km
191 Store Daltjuven - Snøploghøgda Skogsbilvei/turvei 2.5 km
326 Store Sinnera - Finnstad Skogsbilvei/turvei 2.3 km
133 Stryken - Almedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei 8.0 km
189 Stryken - Gjerdingdammen [Skillingsveien] Skogsbilvei/turvei 8.6 km
714 Stryken - Monsrudvika Offentlig vei 2.2 km
144 Stryken - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 8.5 km
190 Stryken - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 12.2 km
721 Stryken - Varpet Offentlig vei 3.3 km
153 Svartbekken - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8 km
371 Svartbekken - Mylla Offentlig vei 3.5 km
134 Trantjern - Kalvedalen Skogsbilvei/turvei 3.7 km
744 Trantjern - Kalven Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
192 Trehørningen - Hakkloa gård Skogsbilvei/turvei 9.3 km
220 Trehørningen - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 11.0 km
325 Tverrsjøstallen - Buvann Skogsbilvei/turvei 3.4 km
135 Tverrsjøstallen - Kalvedalen Skogsbilvei/turvei 2.0 km
Romeriksåsene - Nannestad
867 Algarheim - Jessheim Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.0 km
848 Ask - Harasletta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
854 Ask - Holtersaga Offentlig vei 8.1 km
315 Brovoll - Avalsjøen - Skjerva Skogsbilvei/turvei 11.8 km
320 Brovoll - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 7.4 km
764 Dalstjern - Kjønstadsætra - Grustaket Skogsbilvei/turvei 7.0 km
832 Fetsund - Sørumsand Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.9 km
874 Frogner - Kløfta Offentlig vei 8.4 km
845 Frogner - Leirsund Offentlig vei 3.8 km
855 Gardermoen - Holtersaga Offentlig vei 13.3 km
863 Gardermoen - Liekrysset Offentlig vei 9.2 km
753 Gardermoen - Moreppen Offentlig vei 7.4 km
752 Gardermoen - Nannestad Offentlig vei 10.4 km
265 Gimildammen - Østbydalen Skogsbilvei/turvei 5.0 km
631 Glitre - Gjermåa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.0 km
765 Grustaket - Dalstjern Skogsbilvei/turvei 2.7 km
227 Hakkim - Elsjøane - Råsjøstua Skogsbilvei/turvei 4.7 km
228 Hakkim - Tvekjellerne - Råsjøstua Skogsbilvei/turvei 10.6 km
266 Harasletta - Ringdalsveien P Skogsbilvei/turvei 1.0 km
258 Holtersaga - Gimildammen Skogsbilvei/turvei 2.7 km
853 Holtersaga - Åsgreina - Rustadmoen Offentlig vei 9.5 km
598 Hvam - Gjelleråsen Offentlig vei 5.1 km
587 Hvam - Hauger - Ringnes Offentlig vei 7.1 km
586 Hvam - Lahaugmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
588 Hvam - Søndre Dal Offentlig vei 7.0 km
864 Jessheim - Gardermoen Offentlig vei 9.2 km
872 Jessheim - Holtersaga Offentlig vei 11.1 km
873 Jessheim - Kløfta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.9 km
865 Jessheim - Liekrysset Offentlig vei 5.3 km
866 Jessheim - Nordbymoen - Nordkisa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.0 km
849 Kløfta - Ask Offentlig vei 7.0 km
843 Leirsund - Skedsmokorset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7 km
860 Liekrysset - Hauerseter - Nordkisa Offentlig vei 5.4 km
831 Lillestrøm - Fetsund Offentlig vei 9.5 km
500 Lillestrøm - Kjeller - Hvam Offentlig vei 4.3 km
833 Lillestrøm - Leirsund Offentlig vei 5.9 km
519 Lillestrøm - Marikollen Offentlig vei 4.4 km
988 Lillestrøm - Sagdalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
517 Lillestrøm - Sandbekkstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7 km
590 Lillestrøm - Skedsmokorset Offentlig vei 6.5 km
501 Lillestrøm - Skjetten Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.2 km
763 Maura - Grustaket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
757 Maura - Nordmokorset Offentlig vei 3.8 km
759 Maura - Rustadmoen Offentlig vei 8.7 km
758 Maura - Skjerva Offentlig vei 23.4 km
862 Moreppen - Liekrysset Offentlig vei 9.9 km
754 Moreppen - Nordmokorset Offentlig vei 4.0 km
840 Nannestad - Kvernsjøen - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 31.1 km
760 Nannestad - Maura Offentlig vei 4.5 km
761 Nannestad - Moreppen Offentlig vei 4.0 km
762 Nannestad - Rustadmoen Offentlig vei 6.0 km
869 Nordkisa - Algarheim Offentlig vei 4.9 km
859 Nordkisa - Kopperudåsen - Dal Offentlig vei 8.9 km
871 Nordkisa - Vormsund Offentlig vei 10.7 km
858 Nordmokorset - Dal Offentlig vei 6.0 km
260 Ringdalshytta - Ringdalsveien P Skogsbilvei/turvei 4.5 km
261 Ringdalsveien P - Gimildammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
262 Ringdalsveien P - Østbydalen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.0 km
589 Ringnes - Gamle Trondheimsvei - Hvam Offentlig vei 5.5 km
259 Ringnes - Ringdalshytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3 km
591 Ringnes - Søndre Dal Offentlig vei 3.1 km
584 Rustadmoen - Råbjørn Ø Skogsbilvei/turvei 7.6 km
585 Rustadmoen - Sjonken Skogsbilvei/turvei 2.2 km
715 Råsjøkrysset - Bjørgeseter Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6 km
226 Råsjøkrysset - Råsjøstua Skogsbilvei/turvei 6.9 km
583 Råsjøstua - Råbjørn V Skogsbilvei/turvei 4.5 km
229 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Skogsbilvei/turvei 7.6 km
231 Sjonken - Hakkim Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
230 Sjonken - Steinbekkhytta - Råsjøstua Skogsbilvei/turvei 7.6 km
852 Skedsmokorset - Ask Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
844 Skedsmokorset - Frogner Offentlig vei 6.0 km
264 Skedsmokorset - Ringnes Offentlig vei 3.0 km
595 Slattum - Kjul Offentlig vei 3.1 km
600 Slattum - Skytta Offentlig vei 2.4 km
594 Slattum - Søndre Dal Offentlig vei 2.1 km
755 Sundby - Nordmokorset Offentlig vei 1.5 km
756 Sundby - Rustad Offentlig vei 10.9 km
850 Sørumsand - Blaker - Årnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 27.0 km
846 Sørumsand - Frogner Offentlig vei 13.9 km
361 Varpet - Hakkim Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.3 km
272 Åskastet - Gjermåa Skogsbilvei/turvei 4.3 km
263 Åskastet - Hakkim Skogsbilvei/turvei 3.8 km
606 Østbydalen - Gjermåa Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.3 km
233 Østbydalen - Hakkim Skogsbilvei/turvei 9.2 km
Østmarka
992 Alfaset - Haugerud Offentlig vei 2.2 km
205 Bysetermosan - Børtervann Skogsbilvei/turvei 5.2 km
219 Bysetermosan - Vangen Skogsbilvei/turvei 3.9 km
885 Dal/Brenna - Klemetsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5 km
884 Dal/Brenna - Langbrudalen - Skullerudstua Skogsbilvei/turvei 3.1 km
287 Durud - Fjell Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.2 km
391 Ekerud - Lindeberg Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
277 Ekerud - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 3.9 km
155 Ellingsrud - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 4.4 km
818 Festningsdalen - Kirkebygda Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3 km
817 Finland - Festningsdalen Trillesti/løypetrasé 2.8 km
279 Fjell - Bysetermosan Skogsbilvei/turvei 2.0 km
816 Flateby - Festningsdalen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8 km
821 Flateby - Finland Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.5 km
815 Flateby - Kirkebygda Offentlig vei 9.5 km
813 Flateby - Nordby skole Offentlig vei 5.6 km
814 Flateby - Streifinn Offentlig vei 2.3 km
471 Furuset - Ellingsrud Offentlig vei 3.0 km
524 Furuset - Haugenstua Offentlig vei 1.6 km
276 Furuset - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 6.7 km
751 Grinitajet - Nordbysjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6 km
882 Grinitajet - Setertjernstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6 km
989 Grorud st. - Alfaset Skogsbilvei/turvei 3.0 km
223 Grønmo - Østmarkskapellet Skogsbilvei/turvei 2.4 km
337 Haraløkka - Rustadsaga Skogsbilvei/turvei 1.1 km
336 Haraløkka - Østmarksetra Skogsbilvei/turvei 1.2 km
994 Haugenstua - Ellingsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
974 Haugenstua - Grorud st. Skogsbilvei/turvei 1.5 km
975 Haugenstua - Stovner Offentlig vei 1.9 km
214 Haugerud - Sleppa Skogsbilvei/turvei 4.8 km
283 Kirkebygda - Larsbraaten Offentlig vei 4.0 km
909 Krokhol - Sandbakken Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
348 Krokhol - Siggerud Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.6 km
218 Krokhol - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
993 Lindeberg - Furuset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.7 km
392 Lindeberg - Haugerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.9 km
991 Lindeberg - Lutvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.1 km
216 Losby - Bjønnebete Skogsbilvei/turvei 7.2 km
206 Losby - Djupdalen Skogsbilvei/turvei 5.0 km
217 Losby - Setertjernstua Skogsbilvei/turvei 7.6 km
173 Losby - Skålsjøen Skogsbilvei/turvei 5.1 km
327 Losby - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3 km
971 Lørenskog - Fjellhamar - Strømmen - Sagdalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
973 Lørenskog - Haugenstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
169 Mariholtet - Deledalen Skogsbilvei/turvei 3.7 km
170 Mariholtet - Haukåsen Skogsbilvei/turvei 2.3 km
274 Mariholtet - Losby Skogsbilvei/turvei 9.2 km
750 Marikollen - Grinitajet Offentlig vei 6.7 km
520 Marikollen - Sandbekkstua Skogsbilvei/turvei 2.4 km
812 Nordby skole - Grinitajet Offentlig vei 1.8 km
472 Oppsal - Sleppa Skogsbilvei/turvei 3.5 km
215 Rustadsaga - Gullsmeden Skogsbilvei/turvei 3.1 km
157 Rustadsaga - Sleppa Skogsbilvei/turvei 3.2 km
172 Sandbakken - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.9 km
518 Sandbekkstua - Åmotdammen Skogsbilvei/turvei 1.4 km
985 Skjetten - Hvam Offentlig vei 1.5 km
987 Skjetten - Nitelva - Sagdalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6 km
986 Skjetten - Sagdalen Offentlig vei 1.7 km
880 Skullerudstua - Fjellstadbakken - Sør-Elvåga Skogsbilvei/turvei 5.2 km
166 Skullerudstua - Grønmo Skogsbilvei/turvei 3.3 km
451 Skullerudstua - Rustadsaga Skogsbilvei/turvei 1.2 km
883 Skullerudstua - Skulleruddumpa - Dal/Brenna Skogsbilvei/turvei 2.4 km
450 Sleppa - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 1.8 km
282 Streifinn - Finland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
390 Sørlihavna - Ekerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
278 Sørlihavna - Losby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.4 km
389 Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
521 Sørlihavna - Sandbekkstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
286 Ytre Enebakk - Durud Offentlig vei 5.3 km
1010 Ytre Enebakk - Holmetjernet Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.5 km
847 Ytre Enebakk - Larsbraaten Offentlig vei 5.0 km
285 Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.4 km
526 Ytre Enebakk - Ski Offentlig vei 16.2 km
449 Østensjøvannet - Rustadsaga Skogsbilvei/turvei 3.1 km
156 Østmarksetra - Sleppa Skogsbilvei/turvei 2.5 km
Sørmarka
352 Bjørndal - Fløysbonn Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
351 Bjørndal - Myrer Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.8 km
362 Fløysbonn - Greverud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
353 Fløysbonn - Kloppa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0 km
892 Fløysbonn - Øvre Prinsdal - Hauketo Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
478 Granerud - Bjerkebekk Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
565 Granerud - Vientjern Skogsbilvei/turvei 1.4 km
881 Greverud - Grytetjern - Fløysbonn Skogsbilvei/turvei 5.1 km
363 Greverud - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7 km
891 Greverud - Sofiemyr - Fløysbonn Offentlig vei 2.8 km
364 Greverud - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7 km
886 Hauketo - Klemetsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
887 Hauketo - Mortensrud - Dal/Brenna Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.8 km
889 Hauketo - Prinsdal - Kolbotn Offentlig vei 4.5 km
888 Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.6 km
896 Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark] Skogsbilvei/turvei 3.9 km
1039 Hvervenbukta - Hvitebjørn - Svartskog Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4 km
342 Klemetsrud - Grønmo Offentlig vei 2.3 km
350 Klemetsrud - Myrer Offentlig vei 2.2 km
360 Klemetsrud - Sandbakken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.5 km
355 Kloppa - Myrer Skogsbilvei/turvei 2.5 km
899 Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset Offentlig vei 8.7 km
894 Kolbotn - Gjersjøen - Svartskog Offentlig vei 6.0 km
893 Kolbotn - Hvervenbukta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.4 km
905 Kolbotn - Myrvoll - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.9 km
890 Kolbotn - Sofiemyr - Fløysbonn Offentlig vei 2.3 km
477 Kråkstad - Granerud Offentlig vei 4.0 km
906 Langhus - Ringneskrysset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
345 Langhus - Rud Offentlig vei 3.2 km
914 Myrer - Ødegården - Kolbotn Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3 km
904 Ringneskrysset - Greverud Offentlig vei 4.5 km
900 Ringneskrysset - Myrvoll - Kolbotn Offentlig vei 8.8 km
910 Ringneskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
346 Rud - Siggerud Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.3 km
525 Siggerud - Durud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.6 km
347 Siggerud - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5 km
349 Siggerud - Sandbakken Offentlig vei 5.5 km
473 Siggerud - Skeidarkollen - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 13.3 km
354 Siggerud-Kloppa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.2 km
474 Ski - Bjerkebekk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.5 km
475 Ski - Kråkstad Offentlig vei 5.9 km
344 Ski - Langhus Offentlig vei 4.0 km
366 Ski - Nygårdskrysset Offentlig vei 3.0 km
343 Ski - Rud Offentlig vei 4.9 km
365 Ski - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.5 km
632 Skotbu - Granerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.3 km
633 Skotbu - Kroer Offentlig vei 8.4 km
895 Svartskog - Ingierstrand - Hvervenbukta Offentlig vei 8.2 km
901 Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3 km
566 Tomter - Breimosan - Vientjern Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.5 km
908 Tomter - Mjær - Ytre Enebakk Offentlig vei 8.3 km
907 Tomter - Skotbu Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
Follomarka
554 Drøbak - Grønberg Offentlig vei 9.5 km
356 Drøbak - Korsegården Offentlig vei 9.2 km
357 Drøbak - Ottarsrud Offentlig vei 3.9 km
708 Garder - Kroer Offentlig vei 7.4 km
552 Hvitsten - Grønberg Offentlig vei 3.0 km
555 Hvitsten - Holvik - Son Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.6 km
553 Hvitsten - Solbergstrand - Drøbak Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.2 km
707 Hølen - Garder Offentlig vei 7.1 km
561 Hølen - Sonsveien Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0 km
560 Hølen - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9 km
368 Korsegården - Vassum Offentlig vei 5.1 km
911 Kroer - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
376 Nesset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.9 km
373 Nesset - Vassum Offentlig vei 3.4 km
902 Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset Offentlig vei 4.8 km
374 Nygårdskrysset - Korsegården Offentlig vei 8.4 km
903 Nygårdskrysset - Nordby - Nesset Offentlig vei 4.2 km
375 Nygårdskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
372 Nygårdskrysset - Vassum Offentlig vei 4.0 km
549 Ottarsrud - Korsegården Offentlig vei 6.8 km
562 Son - Kambo Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4 km
806 Son - Smørbekk - Kongevegen - Ødemørk Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3 km
557 Son - Sonsveien Offentlig vei 2.7 km
558 Son - Såna - Hølen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
548 Vassum - Ottarsrud Offentlig vei 5.2 km
637 Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset Offentlig vei 5.7 km
556 Vestby - Berg - Son Offentlig vei 11.6 km
550 Vestby - Bjørnstadveien - Hvitsten Offentlig vei 6.9 km
706 Vestby - Garder Offentlig vei 5.9 km
551 Vestby - Grønberg Offentlig vei 3.5 km
367 Vestby - Korsegården Offentlig vei 7.3 km
635 Vestby - Kroer Offentlig vei 8.0 km
476 Ås - Glenne - Kråkstad Offentlig vei 8.2 km
369 Ås - Korsegården Offentlig vei 2.8 km
634 Ås - Kroer Offentlig vei 5.3 km
359 Ås - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
912 Ås - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.6 km
358 Ås - Vassum Offentlig vei 6.0 km
705 Ås - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.4 km
Hurummarka
669 Filtvet - Røskestadvannet Offentlig vei 4.3 km
663 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.8 km
1015 Hesthagadammen - Bjørnåsen Skogsbilvei/turvei 1.6 km
1016 Hesthagadammen - Storsand Skogsbilvei/turvei 2.7 km
672 Holmsbu - Hurum mølle Offentlig vei 7.0 km
671 Hurum mølle - Røskestadvannet Offentlig vei 7.0 km
670 Klokkarstua - Hurum mølle Offentlig vei 2.5 km
674 Klokkarstua - Sætre Offentlig vei 8.4 km
835 Røskestadvannet - Langvann - Rødvann Skogsbilvei/turvei 5.4 km
836 Røskestadvannet - Nøklemyr - Svartvannsbekken Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.5 km
665 Storsand - Filtvet Offentlig vei 10.7 km
837 Svartvannsbekken - Aklangen - Hesthagadammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7 km
661 Sætre - Stikkvannshytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
666 Sætre - Storsand Offentlig vei 5.1 km
664 Sætre - Sundbykrysset Offentlig vei 5.0 km
667 Tofte - Filtvet Offentlig vei 5.5 km
673 Tofte - Holmsbu Offentlig vei 12.0 km
834 Tofte - Oredalen - Røskestadvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.2 km
668 Tofte - Røedsgrinda - Røskestadvannet Offentlig vei 4.4 km
662 Verket - Klokkarstua Offentlig vei 4.7 km
Mossemarka
807 Kambo - Mosseporten Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3 km
563 Kambo - Sonsveien Offentlig vei 4.7 km
796 Kambo - Ødemørk Offentlig vei 3.3 km
564 Moss - Kambo Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
792 Moss st. - Krapfoss - Mosseporten Offentlig vei 4.1 km
809 Moss st. - Nesparken - Thorbjørnsrød [Vansjøstien] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.4 km
811 Mosseporten - Nesparken - Moss st. [Vansjøstien] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
808 Mosseporten - Noreødegården - Skihytta Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
793 Mosseporten - Vanembukken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3 km
797 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
559 Sonsveien - Såner - Hølen Offentlig vei 3.7 km
810 Thorbjørnsrød - Mosseporten [Vansjøstien] Skogsbilvei/turvei 3.1 km
794 Vanembukken - Skihytta i Moss Skogsbilvei/turvei 1.2 km
795 Ødemørk - Skihytta i Moss Skogsbilvei/turvei 3.6 km
Nesoddmarka
877 Alværn - Fjellstrand Offentlig vei 3.0 km
878 Berger - Nesoddtangen Offentlig vei 4.6 km
876 Berger - To gård - Alværn Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7 km
640 Fagerstrand - Fjellstrand Offentlig vei 7.9 km
641 Fagerstrand - Havsjødalen Offentlig vei 5.7 km
646 Fagerstrand - Kløfta Offentlig vei 3.2 km
645 Fjell - Kløfta Offentlig vei 5.0 km
644 Fjellstrand - Fjell Offentlig vei 1.3 km
654 Garder - Blylaget - Nesodden kirke [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 7.9 km
649 Garder - Kløfta Offentlig vei 5.3 km
647 Havsjødalen - Kløfta Offentlig vei 7.4 km
638 Havsjødalen - Ottarsrud Offentlig vei 4.5 km
652 Havsjødalen - Tussekrysset Offentlig vei 1.9 km
875 Hellviktangen - Berger Offentlig vei 2.6 km
653 Kløfta - Svestad - Hasle - Nesodden kirke Offentlig vei 8.6 km
642 Nesodden kirke - Berger Offentlig vei 3.1 km
643 Nesodden kirke - Fjell Offentlig vei 3.5 km
655 Nesodden kirke - Fjordvangen - Hellviktangen [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 6.4 km
650 Nesodden kirke - Garder Offentlig vei 5.4 km
639 Nesoddtangen - Alværn Offentlig vei 6.2 km
656 Nesoddtangen - Hellviktangen [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 4.0 km
651 Tussekrysset - Garder Offentlig vei 3.5 km
648 Tussekrysset - Kløfta Offentlig vei 5.1 km
636 Tussekrysset - Nesset Offentlig vei 5.4 km
Hadelandsåsene
954 Amundrud - Badstuvegen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.9 km
957 Amundrud - Pålsætra - Løvstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
304 Badstuvegen (Skjerva) - Svera Skogsbilvei/turvei 5.0 km
300 Bleiken - Åstjern Offentlig vei 9.1 km
1004 Brandbu - Amundrud Offentlig vei 6.2 km
298 Brandbu - Bleiken Offentlig vei 5.4 km
335 Brandbu - Gran Offentlig vei 8.8 km
958 Brandbu - Grinaker Offentlig vei 3.5 km
294 Brandbu - Jølsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.1 km
293 Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6 km
301 Brandbu - Røykenvik Offentlig vei 2.6 km
334 Gran - Granavollen Offentlig vei 3.8 km
956 Gran - Jaren Offentlig vei 5.4 km
314 Gran - Nordre Oppdalen Offentlig vei 8.8 km
309 Gran - Ullvildsdalen Offentlig vei 7.4 km
332 Granavollen - Røykenvik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.4 km
952 Granlund - Granavollen Offentlig vei 4.4 km
960 Grinaker - Grymyr Offentlig vei 9.4 km
953 Grinaker - Hilden Offentlig vei 2.4 km
959 Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr Offentlig vei 11.6 km
983 Grindvoll - Olum Offentlig vei 5.6 km
967 Grindvoll - Solheimstorget - Granlund Offentlig vei 8.5 km
964 Grymyr - Kittelsrudtoppen - Kittelsrud Offentlig vei 4.3 km
963 Grymyr - Mo Offentlig vei 3.6 km
739 Helgedalen - Brennelvhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
747 Helgedalen - Lygna Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.4 km
997 Hilden - Granavollen Offentlig vei 3.5 km
1000 Hilden - Skirstadtjernet - Mo Offentlig vei 5.4 km
998 Jaren - Alm - Hilden Offentlig vei 6.1 km
897 Jaren - Amundrud Offentlig vei 5.3 km
955 Jaren - Brandbu Offentlig vei 5.1 km
1003 Jaren - Jølsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.1 km
306 Jaren - Svera Offentlig vei 8.1 km
962 Jevnaker - Sløvika - Grindvoll Offentlig vei 11.8 km
961 Jevnaker - Sløvika - Grymyr Offentlig vei 14.4 km
1006 Jølsen - Løvstua [Kjølvegen] Skogsbilvei/turvei 2.1 km
296 Jølsen - Åstjern Skogsbilvei/turvei 6.8 km
995 Kittelsrud - Grimsrud - Granlund Offentlig vei 6.5 km
965 Kittelsrud - Sognsbygda - Grindvoll Offentlig vei 6.5 km
979 Lunner - Grindvoll Offentlig vei 6.6 km
980 Lunner - Kalvsjø Offentlig vei 2.3 km
981 Lunner - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna] Offentlig vei 7.2 km
978 Lunner - Solheimstorget - Granlund Offentlig vei 5.6 km
305 Lygna - Bustevollen - Risbakken Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 12.0 km
898 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7 km
1005 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen [Lygnalivegen] Skogsbilvei/turvei 4.3 km
740 Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Offentlig vei 15.4 km
302 Lygna - Åstjern Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.7 km
951 Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen] Skogsbilvei/turvei 9.0 km
996 Mo - Granavollen Offentlig vei 4.3 km
1002 Mo - Kittelsrud Offentlig vei 4.5 km
1001 Mo - Melbustad - Hilden Offentlig vei 5.6 km
999 Mo - Skirstadtjernet - Grinaker Offentlig vei 6.3 km
743 Nordre Oppdalen - Skjerva Offentlig vei 3.8 km
312 Risbakken - Sagvollen Skogsbilvei/turvei 4.4 km
982 Roa - Lunner Offentlig vei 4.3 km
299 Røykenvik - Bleiken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4 km
333 Røykenvik - Grinaker Offentlig vei 8.3 km
297 Røykenvik - Jølsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5 km
841 Sagvollen - Høvra Skogsbilvei/turvei 6.6 km
316 Skjerva - Høvra Offentlig vei 8.0 km
313 Skjerva - Sagvollen Skogsbilvei/turvei 9.9 km
307 Svera - Risbakken Skogsbilvei/turvei 4.4 km
308 Svera - Ullvildsdalen Skogsbilvei/turvei 4.0 km
311 Ullvildsdalen - Sagvollen Skogsbilvei/turvei 4.0 km
310 Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva Skogsbilvei/turvei 12.0 km
288 Åstjern - Sønstebygrenda Skogsbilvei/turvei 10.5 km
317 Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 18.9 km
318 Øyangen - Høvra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5 km
319 Øyangen - Tommelsjøen - Risbakken Skogsbilvei/turvei 21.0 km
Gjøvik, Toten og Land
494 Raufoss - Gjøvik Offentlig vei 11.6 km
511 Eidstugua - Trevatn stasjon Offentlig vei 1.5 km
919 Eiktunet - Vardal kirke Offentlig vei 7.3 km
497 Eina - Eidstugua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
677 Eina - Lund Offentlig vei 10.6 km
723 Eina - Mjørlund Offentlig vei 9.2 km
498 Eina - Sønstebygrenda Offentlig vei 8.3 km
499 Einavoll - Eina Offentlig vei 15.2 km
292 Einavoll - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
726 Einavoll - Mjørlund Offentlig vei 5.2 km
727 Einavoll - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5 km
291 Einavoll - Åstjern Skogsbilvei/turvei 8.0 km
920 Gjøvik - Bråstad - Skarkerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2 km
917 Gjøvik - Bybrua - Vardal kirke Offentlig vei 11.9 km
918 Gjøvik - Eiktunet Offentlig vei 4.1 km
491 Gjøvik - Kapp Offentlig vei 13.5 km
915 Gjøvik - Skonhovd Offentlig vei 10.7 km
676 Kapp - Lena Offentlig vei 5.4 km
724 Mjørlund - Lund Offentlig vei 7.0 km
725 Mjørlund - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0 km
777 Nyjordet - Osbakken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.4 km
773 Nyjordet - Åndalen Offentlig vei 4.0 km
769 Osbakken - Sveum - Veset Skogsbilvei/turvei 6.5 km
771 Osbakken - Åndalen Offentlig vei 2.3 km
495 Raufoss - Eidstugua Offentlig vei 12.6 km
772 Raufoss - Nyjordet Offentlig vei 2.7 km
824 Raufoss - Sillongen Offentlig vei 11.0 km
710 Reinsvoll - Bøverbru - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9 km
496 Reinsvoll - Eina Offentlig vei 6.8 km
493 Reinsvoll - Raufoss Offentlig vei 4.4 km
823 Reinsvoll - Sillongen Offentlig vei 8.1 km
921 Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
922 Skarkerud - Nordenga - Vardal kirke Offentlig vei 10.8 km
916 Skonhovd - Åndalen Offentlig vei 2.5 km
513 Sønstebygrenda - Eidstugua Skogsbilvei/turvei 9.1 km
509 Trevatn stasjon - Vassenden Offentlig vei 9.6 km
290 Trevatn stasjon - Åstjern Skogsbilvei/turvei 27.9 km
923 Vardal kirke - Mustadroa - Linnerud Offentlig vei 14.9 km
825 Vassenden - Linnerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.9 km
510 Vassenden - Skrukli stasjon - Trevatn stasjon Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 14.9 km
768 Veset - Linnerud Offentlig vei 4.0 km
770 Veset - Skonhovd Offentlig vei 3.4 km
Hurdal - Feiring
941 Almelihaugen - Limsethaugen - Bøhnshytta Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.9 km
936 Almelihaugen - Melbyhøgda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4 km
748 Almelihaugen - Steinsjøen Skogsbilvei/turvei 3.6 km
679 Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Lønsjøen Skogsbilvei/turvei 7.5 km
729 Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene Skogsbilvei/turvei 12.0 km
703 Byfellavegen (Tisjøen) - Hermods plass Offentlig vei 1.1 km
933 Byfellavegen (Tisjøen) - Vesle Byua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.7 km
944 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Holmtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.9 km
943 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.2 km
942 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei 4.0 km
946 Dalen - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei 3.1 km
540 Feiring - Almelihaugen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0 km
539 Feiring - Byrudstua Offentlig vei 8.6 km
940 Feiring - Bøhnshytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
939 Feiring - Melbyhøgda [Høgdevegen] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.3 km
691 Feiring - Stubberuddalen Offentlig vei 7.8 km
572 Haugbrua - Holtjennet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5 km
698 Haugbrua - Rognlivegskillet Offentlig vei 4.3 km
699 Haugbrua - Steinsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7 km
570 Hermods plass - Holtjennet Skogsbilvei/turvei 7.6 km
738 Holtjennet - Almelihaugen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.1 km
571 Holtjennet - Steinsjøen Skogsbilvei/turvei 5.0 km
938 Holtjennet - Tisjøvegen - Nordre Morttjennet Skogsbilvei/turvei 2.3 km
734 Hurdal kirke - Rustad Offentlig vei 7.8 km
732 Hurdal kirke - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Offentlig vei 10.6 km
700 Hurdal torg - Haugbrua Offentlig vei 3.5 km
733 Hurdal torg - Hurdal kirke Offentlig vei 3.4 km
695 Hurdal torg - Langton Offentlig vei 12.4 km
701 Hurdal torg - Siridalsvegen Offentlig vei 2.1 km
704 Kinna - Krafttjennet Skogsbilvei/turvei 2.0 km
569 Kinna - Siridalsvegen Skogsbilvei/turvei 6.7 km
568 Langton - Kinna Skogsbilvei/turvei 4.1 km
937 Melbyhøgda - Brurbakken - Holtjennet [Høgdevegen] Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
935 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.7 km
682 Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.7 km
766 Rustad - Dalstjern Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
735 Rustad - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2 km
702 Siridalsvegen – Hermods plass Offentlig vei 2.5 km
949 Skomakartjennet - Bjønnhaugen - Fjellhaug Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 12.1 km
730 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8 km
731 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.6 km
737 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 14.1 km
736 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 15.5 km
573 Steinsjøen - Torsætra Skogsbilvei/turvei 11.8 km
948 Stubberuddalen - Dalen Offentlig vei 3.1 km
929 Stubberuddalen - Fjellhaug Offentlig vei 11.9 km
947 Stubberuddalen - Vangen Offentlig vei 3.0 km
945 Vangen - Holmtjennet - Skomakartjennet Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.8 km
934 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Skogsbilvei/turvei 2.8 km
Eidsvoll - Nes
781 Arnestad Minde - Ringsby Offentlig vei 3.8 km
870 Brårud - Nordkisa Offentlig vei 5.8 km
805 Brårud - Svanfossen - Rolstad Offentlig vei 6.3 km
505 Byrudstua - Byfellavegen (Tisjøen) Offentlig vei 5.0 km
530 Byrudstua - Minnesund - Holt Offentlig vei 6.8 km
506 Byrudstua - Tømte Offentlig vei 4.8 km
932 Byrudstua - Vesle Byua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.6 km
857 Dal - Finstad - Eidsvoll Offentlig vei 11.0 km
861 Dal - Mogreina - Liekrysset Offentlig vei 8.1 km
803 Eidsvoll - Brårud Offentlig vei 15.6 km
528 Eidsvoll - Hestdalen - Habberstad Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.0 km
533 Eidsvoll - Jønsjøen Offentlig vei 4.6 km
527 Eidsvoll - Skovseth - Habberstad Offentlig vei 6.3 km
502 Eidsvoll - Ås skole Offentlig vei 3.5 km
694 Eidsvoll verk - Eidsvoll Offentlig vei 7.5 km
692 Eidsvoll verk - Langton Offentlig vei 5.8 km
767 Eidsvoll verk - Sundby Offentlig vei 6.9 km
799 Eidsvoll verk - Vegamot - Ås skole Offentlig vei 6.4 km
538 Gullverket - Lynesvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9 km
529 Habberstad - Holt Offentlig vei 2.2 km
531 Holt - Nord-Fløyta Skogsbilvei/turvei 4.9 km
788 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.4 km
786 Ingeborgrud - Fallet - Ihlangsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.5 km
787 Ingeborgrud - Fyrivangen - Ihlangsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.4 km
839 Ingeborgrud - Putten - Greniskogen - Ringsby Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.5 km
534 Jønsjøen - Gullverket Offentlig vei 3.9 km
535 Jønsjøen - Utsjøen - Djupdalsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
784 Kampå sag - Vika - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.4 km
512 Krafttjennet - Byfellavegen (Tisjøen) Skogsbilvei/turvei 3.8 km
504 Lensmannsvangen - Krafttjennet Skogsbilvei/turvei 4.3 km
567 Lynesvangen - Brøstadgruva Skogsbilvei/turvei 2.0 km
532 Nord-Fløyta - Lynesvangen Skogsbilvei/turvei 8.8 km
785 Ringsby - Ingeborgrud Offentlig vei 5.5 km
782 Ringsby - Kampå sag Offentlig vei 8.0 km
790 Rolstad - Arnestad Minde Offentlig vei 8.3 km
696 Rolstad - Frilset - Eidsvoll Offentlig vei 13.0 km
783 Rolstad - Kampå sag Offentlig vei 1.3 km
856 Råholt - Dal Offentlig vei 5.1 km
798 Råholt - Eidsvoll verk Offentlig vei 1.8 km
801 Tømte - Minnesund - Holt Offentlig vei 7.3 km
931 Tømte - Vesle Byua Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.4 km
802 Tømte - Åsleia Offentlig vei 1.9 km
537 Utsjøen N - Benkemyra - Gullverket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.2 km
791 Utsjøen N - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei 3.2 km
536 Utsjøen N - Storbråtan - Gullverket Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.3 km
868 Vormsund - Algarheim Offentlig vei 11.6 km
789 Vormsund - Arnestad Minde Offentlig vei 1.6 km
804 Vormsund - Brårud Offentlig vei 9.0 km
851 Årnes - Sørumsand (Glomma vest) Offentlig vei 24.1 km
697 Årnes - Vormsund Offentlig vei 4.8 km
693 Ås skole - Eidsvoll verk Offentlig vei 4.0 km
503 Ås skole - Lensmannsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7 km
800 Ås skole - Tømte Offentlig vei 5.3 km
507 Ås skole - Åsleia Offentlig vei 3.7 km
508 Åsleia - Lensmannsvangen Skogsbilvei/turvei 2.9 km
Totenåsen
930 Fjellhaug - Skreia Offentlig vei 9.3 km
680 Jenssætra - Lønsjøen Skogsbilvei/turvei 9.7 km
681 Jenssætra - Vesterås Skogsbilvei/turvei 3.0 km
492 Lena - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4 km
685 Lena - Lensbygda - Olterud Offentlig vei 7.7 km
713 Lena - Lund Offentlig vei 11.0 km
822 Lena - Sillongen Offentlig vei 7.1 km
541 Lena - Vesterås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.0 km
711 Lund - Borglund Offentlig vei 6.3 km
678 Lund - Lønsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.1 km
913 Lund - Vindflomyrene - Vindflosætra - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 20.4 km
686 Olterud - Oksbakken - Torsætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 16.8 km
842 Olterud - Skjeppsjøen - Torsætra Offentlig vei 9.3 km
687 Olterud - Vesterås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4 km
728 Sauengmyrene - Brennelvhytta Skogsbilvei/turvei 4.0 km
690 Skreia - Kapp Offentlig vei 10.4 km
683 Skreia - Lena Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.0 km
684 Skreia - Olterud Offentlig vei 4.7 km
688 Skreia - Torsætra Offentlig vei 10.3 km
689 Torsætra - Rognlivegskillet Skogsbilvei/turvei 10.4 km
675 Vesterås - Torsætra Skogsbilvei/turvei 11.8 km

911 ruter vist, total distanse 5009.6 km.